Værdi og tryghed
for generationer

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFondens almennyttige arbejde. Vi skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.
Vi er demokratisk ledet, og vores medlemsvalgte repræsentantskab er vores øverste myndighed. Det består af 70 repræsentanter, som vores mere end én million medlemmer vælger på demokratisk vis. Alle forsikringstagere i Tryg og Nordea Liv & Pension i Danmark er medlem af TryghedsGruppen. Vores repræsentanter er også selv medlemmer.
TrygFonden varetager vores almennyttige arbejde. TrygFonden arbejder som en selvstændig, almennyttig enhed, og missionen er at bidrage til, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. De seneste år har TrygFonden anvendt 550 millioner kroner om året på projekter inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel.

En demokratisk virksomhed

"Det, der er vigtigt for os, er at vi finder en god og en bred forankring af synspunkter og interesser." Mød TryghedsGruppens administrerende direktør Jørn Wendel Andersen

Vi er demokratisk ledet

Som en af Danmarks største medlemsbaserede virksomheder hviler vores lederskab på demokratiske værdier. Det er vores medlemsvalgte repræsentantskab, der sammen med bestyrelsen og direktionen sætter retningen for vores arbejde.

Læs om lederskab og vores organisation

Lær os endnu bedre at kende...

Deltag i debatten!

Lige nu hører vi gerne din mening om vores fremtidige struktur. Debatten

Tryg-familien på sociale medier