Fakta

Aalborg
Advokat, 67 år

Repræsentant siden 2009, bestyrelsesmedlem siden 2011 og bestyrelsesmedlem i Tryg siden 2016.


Mine interesser er primært:

  • Ejerskabet af Tryg
  • TrygFondens projekter
  • TryghedsGruppens strategi

Min hjemmeside

www.hjulmandkaptain.dk

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

For at repræsentere medlemmernes interesser og fortsætte arbejdet med at sikre åbenhed, demokrati og udvikling i selskabet. 

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant? 

At skabe en stærk opbakning omkring den positive og betydelige indsats, hele TryghedsGruppen, herunder TrygFonden, yder i det danske samfund. At fastholde TryghedsGruppen som en solid ejer af Tryg og herunder sikre, at Tryg udvikler sig yderligere. At der for medlemmerne skabes gode vilkår, som kan bidrage til udvikling af loyalitet, nye produkter m.v. At sikre, at TryghedsGruppens investeringer og kapitalpleje giver gode afkast, der kan sikre TryghedsGruppens fremtid, herunder en uddeling i TrygFonden på mindst det nuværende niveau. 

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle? 

Repræsentantskabet skal afspejle medlemmerne og dermed sikre, at medlemmernes interesser varetages. Repræsentantskabet skal vælges, således at der er kompetente personer, som kan sikre valget af bestyrelsesmedlemmer med de rette kompetencer. Repræsentantskabet skal forstå sin rolle som selskabets øverste ledelsesorgan, og det enkelte medlem af repræsentantskabet skal medvirke i størst muligt omfang til, at der skabes en konstruktiv og harmonisk dialog med respekt for, at der skal findes løsninger. 

Hvad er vigtigst for dig som bestyrelsesmedlem i TryghedsGruppen?

At medvirke positivt og aktivt til i bestyrelsesarbejdet at sikre, at medlemmernes interesser varetages i TryghedsGruppens udvikling og herunder medvirke til at selskabet fremtidssikres. Det er også vigtigt for mig, at åbenhed og demokratiske rettigheder opretholdes, og at der findes en permanent løsning på de seneste års debatter om medlemmernes særlige interesser.


CV

Uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet 1977. Advokat 1980. Møderet for Højesteret 1988. I en årrække ekstern lektor ved Aalborg Universitet. I dag bestyrelsesformand og partner i HjulmandKaptain advokatfirma, der har 150 medarbejdere, heraf 55 jurister. Primært arbejdsområde: Virksomhedsrådgivning. Bestyrelser: Medlem i en række selskabers/fondes bestyrelser. Tillidshverv: Formand for Erhverv Norddanmark, fagligt medlem af Erhvervsankenævnet, formand for Aalborg Teater, formand for Kunsten Museum of Modern Art og for Utzon Center m.m.Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.