Fakta

Gentofte
Koncernchef, 62 år

Repræsentant siden 2010, bestyrelsesmedlem siden 2011, næstformand for bestyrelsen fra 2014-2019, formand for bestyrelsen siden 2019, bestyrelsesmedlem i Tryg siden 2013

Mine interesser er primært:

  • Ejerskabet af Tryg
  • TrygFondens projekter
  • TryghedsGruppens strategi

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Fordi jeg gerne vil arbejde for, at TryghedsGruppen gennem øget medlemsdemokrati kan styrke sin rolle som majoritetsaktionær i Tryg, at TrygFonden fremtræder som en mere synlig bidragyder til et sundere og trygt Danmark, og at der gennem en bonusordning skabes en tættere økonomisk kobling til medlemmerne.

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Etablering af en bonusordning, som flest mulige medlemmer er tilfreds med. Styrkelse af medlemsdemokratiet ved at fortsætte arbejdet med åbenhed og bred involvering.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At diskutere og beslutte overordnede strategier for TryghedsGruppens og TrygFondens arbejde. At vælge en kompetent og velfungerende bestyrelse for TryghedsGruppen, og aktuelt at træffe beslutning om en bonusordning.

Hvad er vigtigst for dig som bestyrelsesmedlem i TryghedsGruppen?

At TryghedsGruppen drives effektivt og professionelt med økonomiske afkast, der kan måle sig med de bedste i markedet, også når det gælder vores virksomhedsinvesteringer. At TrygFondens donationer prioriteres på en sådan måde, at der opnås størst mulig sundhed og tryghed for pengene. At fortsætte arbejdet med mere åbenhed og involvering.

CV

Koncernchef i Lif siden 2004. Før det hospitalsdirektør for Herlev Hospital og kontorchef for Sygehuskontoret i Amtsrådsforeningen. Er cand.scient.pol og har efteruddannelse fra INSEAD og Columbia Business School. Medlem af bestyrelsen i Nordea Liv & Pension fra 2012-2013. 
Er gift og har 2 voksne børn.Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.