Fakta

Odense
Forbundsformand, 56 år

Repræsentant siden 2012, bestyrelsesmedlem siden 2018.