valg
Stem til valget i Region Hovedstaden

Se bonus-tabellen

Kontakt mig

Har du spørgsmål til TryghedsGruppens kommunikationsdirektør?

Michael Carlsen 29 49 46 85

Bonussen vil typisk være 8 procent af den samlede pris på dine forsikringer i Tryg eller Alka året før.

Hvis du er medlem af TryghedsGruppen, har du mulighed for at få udbetalt bonus.

Det er TryghedsGruppens repræsentantskab, der hvert forår træffer beslutning om udbetaling af bonus og størrelsen heraf. Beslutningen vil blandt andet være baseret på TryghedsGruppens økonomiske resultat for det foregående år. Bonussen vil typisk være 5-8 procent af den samlede pris for dine forsikringer i Tryg eller Alka året før (eksklusiv afgifter mv.)

Skatterådet har senest i juli 2017 udtalt, at bonus hos privatkunder skal beskattes som personlig indkomst. TryghedsGruppen har klaget til Landsskatteretten. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Landsskatteretten er på ca. 2 år, hvorfor vi først forventer en afgørelse i 2019.

I tabellen nedenfor kan du se inden for hvilket interval, din forventede bonusudbetaling vil ligge. For at få udbetalt bonus skal du leve op til bonus-forudsætninger, som du kan se her.

Bonussen lå i 2019 på 8 procent.

Samlet årlig pris for dine forsikringer Bonus før skat - ved 8%
938 75
1.500 120
5.000 400
10.000 800
15.000 1.200
25.000 2.000

Beregningen af din bonus sker på baggrund af de forsikringer, du har haft hos Tryg eller Alka i året før bonusudbetalingen. Har du fx forsikringer fra 1. juli og resten af året, vil din bonus blive beregnet ud fra prisen på dine forsikringer i de seks måneder.

Beløb under 75 kroner
Der er indført en minimumsgrænse på udbetaling af bonus på 75 kr. (før skat). Det vil sige, at hvis din bonus er under 75 kr., vil du ikke få beløbet udbetalt. Dette skyldes blandt andet relativt høje administrationsomkostninger ved udbetaling af relativt små bonusbeløb.

Læs mere om medlemsbonus