Bonusforudsætninger

Kontakt mig

Har du spørgsmål til TryghedsGruppens kommunikationsdirektør?

Michael Carlsen 29 49 46 85

Hvis du er medlem af TryghedsGruppen, har du mulighed for at få udbetalt bonus.

Hvis du er forsikringstager i Tryg eller Alka og har bopæl eller fast hjemsted i Danmark, er du medlem af TryghedsGruppen og har mulighed for at få udbetalt bonus. Alkas kunder har ret til bonus for forsikringspræmier indbetalt i 2018.

For at få udbetalt bonus skal du være opmærksom på følgende: 

Du skal være medlem af TryghedsGruppen. Hvis du er medlem af TryghedsGruppen, har du som udgangspunkt mulighed for at få udbetalt bonus. Vær opmærksom på, at du kun kan få udbetalt bonus, hvis dit navn står noteret som ’forsikringstager’ på din forsikringspolice. 

Du skal være medlem ved årsskiftet og på beslutningstidspunktet for bonusudbetalingen. For at modtage bonus skal du være medlem ved årsskiftet den 31. december, da din bonusudbetaling udregnes på baggrund af din indbetalte forsikringspræmie for det forgangne år. Har du fx forsikringer fra 1. juli og resten af året, vil din bonus blive beregnet ud fra prisen på dine forsikringer i de seks måneder. For at modtage bonus skal du ligeledes være medlem på datoen, hvor TryghedsGruppens repræsentantskab beslutter, at der skal udbetales bonus. Den beslutning træffes på det ordinære repræsentantskabsmøde i marts.

Dit bonusbeløb skal ligge over minimumsgrænsen for udbetaling. Din indbetalte forsikringspræmie skal være på et niveau, så den bonus, du er berettiget til, ligger over minimumsgrænsen for udbetalinger. Denne grænse er 75 kr. (før skat). Hvis din bonus ligger under minimumsgrænsen, vil beløbet ikke blive udbetalt. Dette skyldes blandt andet, at administrationsomkostningerne for udbetalingen af 75 kr. overstiger bonusbeløbet. 

Bemærk: Visse forsikringstyper (produktforsikringer tegnet efter den 31. marts 2017) giver ikke medlemskab af TryghedsGruppen og indgår ikke i bonusberegningen. Se vores vedtægter § 3.2. og § 15.4.

Læs mere om medlemsbonus