valg
Stem til valget i Region Hovedstaden

Få svar på dine bonus-spørgsmål

Kontakt mig

Har du spørgsmål til TryghedsGruppens kommunikationsdirektør?

Michael Carlsen 29 49 46 85

Hvorfor får jeg bonus? Hvornår får jeg den? Hvor meget får jeg i bonus? Få svar på de mest stillede bonus-spørgsmål her.

Den 12. juni 2019 udbetalte TryghedsGruppen for fjerde år i træk bonus til sine medlemmer.

Nedenfor kan du få svar på de mest stillede bonusspørgsmål.

Spørgsmål og svar om TryghedsGruppens medlemsbonus

 • Hvorfor får jeg bonus?
  Du får bonus, fordi du er medlem af TryghedsGruppen. Det er TryghedsGruppens medlemsvalgte repræsentantskab, der hvert år i marts træffer beslutningen om, hvorvidt der skal udbetales bonus og niveauet for bonussen.

  Repræsentantskabet traf den 14. marts 2019 beslutning om at udbetale en samlet bonus på op til 925 mio. kr. i 2019 – det svarer til 8 pct. af medlemmernes præmie (ekskl. afgifter mv.) for 2018. Bonussen udbetales til de omkring 1,3 mio. medlemmer af TryghedsGruppen, der er de danske kunder i Tryg – samt Alkas kunder, der i år for første gang modtager medlemsbonus.

 • Skal der betales skat af bonussen?

  Ja. Bonussen er almindelig indkomst for selskaber (erhvervskunder), og Skatterådet mener, at bonussen er personlig indkomst (uden AM-bidrag) for fysiske personer (privatkunder). TryghedsGruppen har klaget til Landsskatteretten, da vi mener, at bonus skal beskattes som aktieindkomst hos privatkunder. Vi afventer Landsskatterettens afgørelse.

 • Hvem kan få bonus?

  Du får bonus, hvis du er medlem af TryghedsGruppen og opfylder bonusforudsætningerne.

 • Hvornår er jeg blevet medlem af TryghedsGruppen?

  Da du blev forsikringstager i Tryg Forsikring eller Alka Forsikring. Alkas kunder blev medlem af TryghedsGruppen ved fusionen mellem Tryg og Alka.

 • Hvor meget får jeg i bonus i 2019?

  TryghedsGruppen udbetalte i juni 2019 en bonus (før skat), der svarer til 8 pct. af det, du i alt betalte i præmie for dine forsikringer i Tryg eller Alka for år 2018 (ekskl. afgifter mv.).
  Er du både kunde i Tryg og Alka, modtog du i 2019 bonus for det samlede beløb, du betalte i præmie for dine forsikringer.

 • Hvordan er min bonus udregnet?
  Beregningen af din bonus sker på baggrund af det beløb, du i alt betalte for dine forsikringer (ekskl. afgifter mv.) i Tryg eller Alka for det forgangne kalenderår.

  Har du fx tegnet forsikringer i Tryg eller Alka fra 1. juli, og er du stadig medlem på beslutningstidspunktet i marts året efter, er din bonus blevet beregnet ud fra det beløb, der dækker dine forsikringer i de seks måneder, der vedrører det forgangne år. 

  Har du en engangsforsikring, der løber over flere år, men hvor præmien er betalt på én gang, fordeles prisen over kalenderårene i forsikringsperioden på baggrund af risikoprofilen for engangsforsikringen. 

  Se eksempler på, hvordan bonussen er udregnet (åbner PDF-dokument).

 • Hvornår får jeg bonus?

  TryghedsGruppen udbetalte bonus til sine medlemmer den 12. juni 2019 ved brug af NemKonto. Du kan se hvilken konto, du har registreret som NemKonto ved at logge ind på nemkonto.dk. Her kan du også ændre og oprette en NemKonto.

  Har du ikke en NemKonto, skal du oprette en inden den 1. juni for at få pengene udbetalt den 12. juni. Hvis du ikke har mulighed for at oprette en NemKonto, skal du kontakte TryghedsGruppen på det telefonnummer, der er oplyst på dit bonusbrev fra os (modtaget i maj 2019).


 • Er der et mindstebeløb for udbetaling?
  Ja, bonusbeløb under 75 kr. (før skat) udbetales ikke. Er bonusbeløbet 74,99 kr., får man derfor ikke en bonus, mens 75 kr. vil resultere i en bonus. Kunder med bonus under minimumsgrænsen modtager ikke et brev fra TryghedsGruppen. Grunden til at indføre et mindstebeløb på 75 kr. er bl.a et hensyn til omkostningerne ved at udbetale mindre beløb.
 • Hvem i husstanden får udbetalt bonussen?
  Det er personen, der står som forsikringstager, der modtager bonussen. Hvis to personer i samme husstand står som forsikringstager på hver sin forsikring, vil de derfor modtage hver sin bonus (hvis de er over 75 kr.). Og hvis der er to forsikringstagere på den samme police, deles bonussen i to.
 • Hvornår får jeg at vide, hvad jeg får i bonus?

  Er du berettiget til bonus i 2019, vil du som privatperson modtage besked om din bonus per e-mail eller per post i løbet af maj. Er du erhvervsdrivende, vil du modtage besked om bonus i eBoks, hvis du har tilmeldt TryghedsGruppen - ellers per post i løbet af maj. Vi kan ikke angive en eksakt dato, da vi ikke kan garantere for postleveringstiden for mange tusinder breve.

 • Hvad betyder bonussen for prisen på mine forsikringer?

  Udbetalingen af bonus har ingen sammenhæng med evt. prisændringer på dine forsikringer i Tryg eller Alka. Tryg og Alkas forsikringspræmier fastsættes på baggrund af de gældende markedsforhold og uafhængigt af udbetaling af bonus fra TryghedsGruppen. Det er alene TryghedsGruppens repræsentantskab, der fra år til år træffer beslutningen om, hvorvidt der skal udbetales bonus til medlemmerne.

 • Er bonusbeløbet påvirket af, om jeg har haft skader?
  Nej, bonusbeløbet er ikke påvirket af, om du har haft skader.
 • Hvorfor kan bonussen ikke bare trækkes fra prisen på mine forsikringer?
  Fordi det er TryghedsGruppen - og dermed ikke Tryg eller Alka - der udbetaler bonus. Det er TryghedsGruppens repræsentantskab, der har truffet beslutning om udbetaling af en medlemsbonus. Den beslutning har Tryg eller Alka ingen indflydelse på.
 • Hvorfor står der i min årsopgørelse, at jeg har været ansat i TryghedsGruppen?

  Hvis du sidste år modtog medlemsbonus fra TryghedsGruppen, skal du betale skat af beløbet. Vi har indberettet beløbet til SKAT, så du ikke selv skal gøre noget. I din årsopgørelse vil din bonus stå angivet som B-indkomst og TryghedsGruppen som arbejdsgiver. Det er den måde, SKAT registrerer vores medlemsbonus på.

  Her kan du se, hvordan bonus fra TryghedsGruppen vises i din årsopgørelse:


 • Kan bonussen få indvirkning på mine offentlige ydelser?

  Ja, bonusudbetalingen kan påvirke offentlige- eller pensionsydelser, da bonusbeløbet ifølge skattereglerne er en skattepligtig personlig indkomst. Det er individuelt, om du påvirkes, men du kan med fordel tage kontakt til Udbetaling Danmark, din kommune eller din a-kasse for at få det afklaret. 

  Bliver du værre stillet økonomisk, har du mulighed for at fraskrive dig rettigheden til bonus ved at kontakte TryghedsGruppen.

 • Hvordan behandler I mine persondata?

  For at vi kan udbetale bonus til dig, modtager vi oplysninger fra Tryg Forsikring om dit navn, adresse og cpr-nr. Vi behandler kun disse oplysninger for at administrere og udbetale bonus, og de bliver slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for os. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i vores persondatapolitik.

 • Kan jeg i stedet give bonusbeløbet direkte til TrygFonden?

  Nej, pengene kan ikke doneres til TrygFonden. Midlerne til TrygFondens projekter kommer alene fra TryghedsGruppen, hvor du er medlem. TryghedsGruppen har fastholdt bevillingen til TrygFonden i 2019 på samlet 600 mio. kr.

 • Vil en bonus betyde, at TrygFonden afvikles?

  Nej. Der er meget bred opbakning i TryghedsGruppen til, at TrygFonden skal fortsætte sit arbejde for, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. TrygFonden arbejder uafhængigt og støtter hvert år hundredevis af almennyttige projekter over hele landet inden for områderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Beløbet til TrygFondens arbejde besluttes hvert år af de medlemsvalgte repræsentanter i TryghedsGruppen, og i 2019 har de besluttet at prioritere 600 mio. kr. til tryghedsskabende formål.

Læs mere om medlemsbonus