Få svar på dine bonus-spørgsmål

Kontakt mig

Har du spørgsmål til TryghedsGruppens kommunikationschef?

Michael Carlsen 29 49 46 85

Hvorfor får jeg bonus? Hvornår får jeg den? Hvor meget får jeg i bonus? Få svar på de mest stillede bonus-spørgsmål her.


Spørgsmål og svar om TryghedsGruppens medlemsbonus

 • Hvorfor får jeg bonus?

  Du får bonus, fordi du er medlem af TryghedsGruppen. Det er TryghedsGruppens medlemsvalgte repræsentantskab, der hvert år i marts træffer beslutningen om, hvorvidt der skal udbetales bonus og niveauet for bonussen.

  Repræsentantskabet traf den 13. marts 2018 beslutning om at udbetale en samlet bonus på op til 750 mio. kr. i 2018 til de omkring 1 mio. medlemmer af TryghedsGruppen, der er de danske kunder i Tryg. Det svarer til 8 pct. af medlemmernes præmie (ekskl. afgifter mv.) for 2017.
 • Skal der betales skat af bonussen?

  Ja. Bonussen er almindelig indkomst for selskaber (erhvervskunder), og Skatterådet mener, at bonussen er personlig indkomst (uden AM-bidrag) for fysiske personer (privatkunder). TryghedsGruppen har klaget til Landsskatteretten, da vi mener, at bonus skal beskattes som aktieindkomst hos privatkunder. Landsskatterettens afgørelse forventes tidligst i 2019.

 • Hvem kan få bonus?

  Du får bonus, hvis du er medlem af TryghedsGruppen og opfylder bonusforudsætningerne. Du er medlem af TryghedsGruppen, hvis du er forsikringstager i Tryg Forsikring og har fast bopæl eller hjemsted i Danmark.

 • Hvornår er jeg blevet medlem af TryghedsGruppen?
  Da du blev forsikringstager i Tryg Forsikring.
 • Hvor meget får jeg i bonus i 2018?

  TryghedsGruppen udbetaler i 2018 (som i 2017) en bonus (før skat), der svarer til 8 pct. af det, du i alt betalte i præmie for dine forsikringer hos Tryg for år 2017 (ekskl. afgifter mv.).

 • Hvordan er min bonus udregnet?

  Beregningen af din bonus sker på baggrund af det beløb, du i alt betalte for dine forsikringer (ekskl. afgifter mv.) i Tryg for det forgangne kalenderår.

  Har du fx haft forsikringer i Tryg fra 1. juli og resten af året, er din bonus blevet beregnet ud fra det beløb, der dækker dine forsikringer i de seks måneder. Og hvis du har en engangsforsikring, der løber over flere år, men hvor præmien er betalt på én gang, fordeles prisen over kalenderårene i forsikringsperioden.

  Se eksempler på, hvordan bonussen er udregnet (åbner PDF-dokument).

 • Hvornår får jeg bonus?

  Hvis du er berettiget til bonus, vil du modtage et brev i e-Boks eller per post. Her vil udbetalingsdatoen fremgå. TryghedsGruppen udbetaler bonus til sine medlemmer den 12. juni 2018.

 • Er der et mindstebeløb for udbetaling?
  Ja, bonusbeløb under 75 kr. (før skat) udbetales ikke. Er bonusbeløbet 74,99 kr., får man derfor ikke en bonus, mens 75 kr. vil resultere i en bonus. Kunder med bonus under minimumsgrænsen modtager ikke et brev fra TryghedsGruppen. Grunden til at indføre et mindstebeløb på 75 kr. er bl.a et hensyn til omkostningerne ved at udbetale mindre beløb.
 • Hvem i husstanden får udbetalt bonussen?
  Det er personen, der står som forsikringstager, der modtager bonussen. Hvis to personer i samme husstand står som forsikringstager på hver sin forsikring, vil de derfor modtage hver sin bonus (hvis de er over 75 kr.). Og hvis der er to forsikringstagere på den samme police, deles bonussen i to.
 • Hvornår får jeg at vide, hvad jeg får i bonus?

  Er du berettiget til bonus i 2018, vil du modtage et brev i e-Boks eller per post fra os i løbet af maj. Vi kan ikke angive en eksakt dato, da vi ikke kan garantere for postleveringstiden for mange tusinder breve.

 • Hvad betyder bonussen for prisen på mine forsikringer?

  Udbetalingen af bonus har ingen sammenhæng med evt. prisændringer på dine forsikringer i Tryg. Trygs forsikringspræmier fastsættes på baggrund af de gældende markedsforhold og uafhængigt af udbetaling af bonus fra TryghedsGruppen. Det er alene TryghedsGruppens repræsentantskab, der fra år til år træffer beslutningen om, hvorvidt der skal udbetales bonus til medlemmerne, og bonussen udbetales af TryghedsGruppen.

 • Er bonusbeløbet påvirket af, om jeg har haft skader?
  Nej, bonusbeløbet er ikke påvirket af, om du har haft skader.
 • Hvorfor kan bonussen ikke bare trækkes fra prisen på mine forsikringer?
  Det er fordi, det er TryghedsGruppen – og dermed ikke Tryg, der udbetaler bonus. Det er TryghedsGruppens repræsentantskab, der har truffet beslutning om udbetaling af en medlemsbonus. Den beslutning har Tryg ikke nogen indflydelse på.
 • Hvordan behandler I mine persondata?

  For at vi kan udbetale bonus til dig, modtager vi oplysninger fra Tryg Forsikring om dit navn, adresse og cpr-nr. Vi behandler kun disse oplysninger for at administrere og udbetale bonus, og de bliver slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for os. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i vores persondatapolitik.

 • Kan jeg i stedet give bonusbeløbet direkte til TrygFonden?

  Nej, pengene kan ikke doneres til TrygFonden. Midlerne til TrygFondens projekter kommer alene fra TryghedsGruppen, hvor du er medlem. TryghedsGruppen har fastholdt bevillingen til TrygFonden i 2018 på samlet 600 mio. kr.

 • Vil en bonus betyde, at TrygFonden afvikles?

  Nej. Der er meget bred opbakning i TryghedsGruppen til, at TrygFonden skal fortsætte sit arbejde for, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. TrygFonden arbejder uafhængigt og støtter hvert år hundredevis af almennyttige projekter over hele landet inden for områderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Beløbet til TrygFondens arbejde besluttes hvert år af de medlemsvalgte repræsentanter i TryghedsGruppen, og i 2018 har de besluttet at prioritere 600 mio. kr. til tryghedsskabende formål.

Læs mere om medlemsbonus