Repræsentanterne sikrer bred forankring

Repræsentanterne vælges af medlemmerne, og en af deres vigtigste opgaver som vores øverste myndighed er at sikre langsigtede beslutninger for vores virke

Som repræsentant i en af Danmarks største medlemsbaserede virksomheder kan du være med til at sætte dit præg på dagsordener, der rækker ind i mange danskeres hverdag.
Vi har et meget engageret repræsentantskab, og vi glæder os over at have et aktivt medlemsdemokrati, som vi hele tiden arbejder på at styrke.

Alle 70 medlemsvalgte repræsentanter kan stemme, stille forslag og deltage i udviklingen af TryghedsGruppen.

Repræsentanterne er samlet mindst to gange om året, hvor de bl.a. drøfter TryghedsGruppens arbejde, og hvordan vi bedst skaber værdi og tryghed. 

Repræsentanterne:

  • vælger TryghedsGruppens bestyrelse 
  • beslutter de overordnede strategier for TryghedsGruppen og TrygFonden
  • godkender størrelsen og temaerne for TrygFondens uddelinger og almennyttige arbejde 
  • godkender TryghedsGruppens regnskab og eventuelle vedtægtsændringer


Alle repræsentanter sidder i det regionale råd i deres region. Her mødes de to gange om året og behandler de regionale ansøgninger til forskellige tryghedsskabende projekter lokalt. Nogle repræsentanter sidder herudover i særlige udvalg fx valgbestyrelsen. Bestyrelsen i TryghedsGruppen er også valgt af og blandt medlemmerne af repræsentantskabet. Bestyrelsen består af 8 medlemmer.

Ingen medlemmer af repræsentantskabet kan modtage donationer fra TrygFonden. 

Alle repræsentanter får et fast honorar for deres indsats. En repræsentant kan højst genvælges tre gange – og altså maksimalt sidde samlet fire hele perioder i repræsentantskabet (20 år). Dette gælder uanset, om perioderne ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden. Perioder som konstitueret tæller ikke med i denne begrænsning.

Ingen medlemmer af repræsentantskabet kan modtage donationer fra TrygFonden. Det fremgår af forretningsordenen for repræsentantskabet.

Repræsentanterne fortæller

Merete Due Paarup fortæller hvad der motiverer hende i sit hverv som repræsentant i Region Syddanmark. TrygFondens projekt "Stærk og sej" skaber sunde vaner for børn her og nu - og på lang sigt.

Mød vores repræsentanter

TryghedsGruppens øverste myndighed er vores 70 medlemsvalgte repræsentanter. De er bl.a. med til at godkende udbetaling af medlemsbonus og bestemme de overordnede strategier for TryghedsGruppen og TrygFonden.

Mød repræsentanterne