valg
Stem til valget i Region Hovedstaden

Aktivt og stærkt medlemsdemokrati

For os er medlemsdemokrati vigtigt, fordi det sikrer medlemmernes stemme i vores beslutninger. Vi arbejder derfor hele tiden på at styrke vores medlemsdemokrati.

Som forsikringstager i Tryg er du medlem af TryghedsGruppen. Det betyder, at du er med til at afgøre, hvem der skal sidde i TryghedsGruppens repræsentantskab – vores øverste myndighed. 

Det er repræsentanterne, som blandt andet er med til at fastlægge vores overordnede strategier, udbetaling af medlemsbonus og niveauet for TrygFondens almennyttige aktiviteter. 

Med omkring én million medlemmer er TryghedsGruppen et af landets største medlemsbaserede selskaber.

Repræsentanterne sidder også med i TrygFondens regionale råd, som uddeler midler til lokale projekter. De i alt 70 repræsentanter fordeler sig på landets fem regioner i forhold til regionens størrelse.

Vi ønsker at være førende og nytænkende inden for medlemsdemokrati. Derfor er vi glade for, at det gennem de seneste seks år er lykkes at øge valgdeltagelsen markant. I dag ligger den stabilt på 10-15 pct. 

Siden valget i 2014 har vores medlemmer kunne stemme elektronisk. Vi arbejder fortsat med at udvikle vores digitale tilstedeværelse og derigennem at engagere endnu flere af vores medlemmer.Du har mulighed for at stemme eller stille op, når der er valg i din region. Valget går på skift mellem landets regioner. Næste valg er i Region Hovedstaden i 2020.

Tryg-familien på sociale medier