Sådan kan vi hjælpe dig

Stiller du op som kandidat til vores repræsentantskab, hjælper vi gerne – inden for rammerne af vores retningslinjer

Når du beslutter dig for at stille op til vores repræsentantskab, vil du formentlig få brug for hjælp til din valgkamp. Vi kan ikke fungere som valgsekretariat for enkelte kandidater. Men inden for rammerne af vores retningslinjer for, hvem der må gøre hvad under et valg, kan vi tilbyde følgende:

 • Et informationsmøde for kandidater
 • Et medlemsmøde hvor du som kandidat kan blive præsenteret for medlemmerne
 • Din præsentation i kandidatmodulet
 • Din præsentation i vores trykte kandidatoversigt
 • Hjælp til et portrætfoto - se nedenfor
 • Mailsignatur
 • "Dagens kandidat" på Facebook under afstemningen i januar
 • Coverbillede til Facebook
 • Faktuel korrektur af tekst
 • Information om valget og dets afvikling
 • Briefing om TryghedsGruppens arbejde og virke
 • Besvare løbende spørgsmål 
 • Generelle gode råd til inspiration.

Vi tilbyder, at du kan få taget et portrætfoto, som bliver dit gennemgående billede under valget. Du kan få taget dit portræt på informationsmødet eller ved at kontakte en lokal fotograf. Besøger du en lokal fotograf, dækker TryghedsGruppen dine udgifter op til 2.000 kr. inkl. moms. Husk at give din fotograf TryghedsGruppens portrætguide.

Sådan stiller du op