Der kan være mange grunde til at stille op til TryghedsGruppens repræsentantskab. Her kan du få inspiration til, hvilke temaer du kan være med til at diskutere.

TryghedsGruppen er hovedejer af Tryg og står bag TrygFonden. Men vi har også kapitalforvaltning, investeringer i virksomheder, et omfattende medlemsdemokrati og en medlemsbonus. Hvis du stiller op som kandidat til vores valg, er der altså masser af emner, du kan have en mening om. 

På denne side har vi forsøgt at skabe et overblik over, hvilke temaer du eksempelvis kan være med til at debattere og udvikle, hvis du bliver valgt ind i TryghedsGruppens repræsentantskab.

Har du holdninger til andre emner, end dem vi nævner? Som kandidat til TryghedsGruppens repræsentantskab er du velkommen til at bringe et hvilket som helst tema på banen i din valgkamp, og bliver du valgt ind, kan du arbejde for det på lige fod med dine repræsentantskabskolleger.

Få inspiration