Præsentation af dig som kandidat

Medlemmerne skal have god mulighed for at læse om de kandidater, de kan stemme på. Præsentationen er samtidig din kanal til at fortælle, hvad du vil gøre som repræsentant i TryghedsGruppen

Vi tilbyder alle kandidater at blive præsenteret i kandidatmodulet og i en kandidatoversigt, der udsendes til de medlemmer, der modtager fysisk post fra TryghedsGruppen. Det er op til dig, hvad der skal stå i din præsentation. Du skriver selv teksten og indsætter dit billede i kandidatmodulet her.

Du kan få inspiration her.  

Vær opmærksom på, at der i flere af felterne i formularen er en maksimumsgrænse for, hvor mange tegn du må indtaste.

SKRIV KLART OG FÆNGENDE OM DIG SELV, OG HVORFOR DU STILLER OP

Vi tilbyder, at du kan få taget et portrætfoto, som bliver dit gennemgående billede under valget. Du kan få taget dit portræt på informationsmødet eller ved at kontakte en lokal fotograf. Besøger du en lokal fotograf, dækker TryghedsGruppen dine udgifter op til 2.000 kr. inkl. moms.

Husk at give din fotograf TryghedsGruppens portrætguide.

Sådan stiller du op