Fakta

Aalborg
Sprog-tale-hørekonsulent , 58 år

Mine interesser er primært:

 • TrygFondens Aktiviteter
 • Medlemsstrategi

Hvad er valgets vigtigste emne?

 • Bonus til glæde for alle
 • Projekter der kan sætte spor og give grobund for at nytænke og designe omverden til glæde og gavn for flere
 • Gode forsikringsløsninger, der virker, når uheldet er ude
 • At gøre det mulige muligt og være med til at skabe ikke kun mere tryghed og sikkerhed, men bedre tryghed og sikkerhed for flere

Min aktive stemme i TryghedsGruppen - Gir en nordjysk stemme - Med fremtiden som kompas

Hvilket samfund vil du helst vågne op til ? et fælleskab med sikkerhed og tryghed gør en forskel og skaber trivsel

Hvad vil du arbejde for i repræsentantskabet?

At TryghedsGruppen er en sund og dynamisk virksomhed som er i god kontakt med både medlemmer og omverden.

Mit fokus:

 • At pleje og fremme medlemmernes tilhørsforhold gennem bæredygtige strategier og bonusordning.
 • At TryghedsFondens aktiviteter giver erfaringer, der sætter spor og anviser retning for udvikling.
 • At TryghedsGruppen har en positiv og tydelig profil -  et etisk og strategisk kompas, der angiver værdier og retning for forretningsførelse og aktiviteter.   
 • At TryghedsGruppen gennem evaluering af egen drift og praksis justerer sig og sikre en bæredygtig og innovativ drift.
 • At de almennyttige aktiviteter der iværksættes får en mangfoldig og forskelligartet karakter, så de indtænker og afspejler områder og målgrupper fra hele samfundet.
 • At gode forsikringsløsninger giver tryghed
 • At samarbejdet i repræsentantskabet bygger på en anerkendende kommunikation, hvor der er opmærksomhed på, at nytænkningen og udvikling skabes ved at bygge bro mellem forskellige synsvinkler.

Om mig

Jeg er konsulent i en offentlig forvaltning i børne-ungeområdet - et berigende og spændende job. Jeg er familiemenneske, har to voksne børn og seks skønne børnebørn. Jeg er nysgerrig og rettet mod at opnå både indsigt og udsigt. Jeg vægter en aktiv fritid med natur, kultur, musik, og samvær med familie og venner. Jeg er tilknyttet forskellige interessegrupper: foreningsliv, litteratur og film, bræt-kortspil og emner indenfor liv og sjæl. Jeg nyder det med-og modspil, et fællesskab giver.


Kandidaternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.