Fakta

Aalborg
Økonom, 59 år

Mine interesser er primært:

  • TrygFondens Aktiviteter
  • TryghedsGruppens investeringer

Hvad er valgets vigtigste emne?

Hvordan kan TryghedsGruppen nå længere ud med de midler, der er afsat således at der kan tændes lys og skabes håb for endnu flere. Der er brug for initiativer, hvor man får aktiveret frivillige, der får en mission, som kan hjælpe andre med en udfordring: - Ensomhed - Rodløshed - Fremmedgørelse i forhold til forståelsen af sammenhængen mellem varer og dyrevelfærd - Unges digitale forbrug og liv på de sociale medier i forhold til den verden, de lever i.

Vi skal tænde lys i mørket, så der skabes håb

Hvad vil du arbejde for i repræsentantskabet?

Jeg vil arbejde for åbent sind – åbent hjerte – åben vilje, således at der kan samarbejdes om at efterspørge initiativer/projekter, der kan bygges op om de frivilliges engagement, da det forebygger ensomhed og giver mening i livet – både for den frivillige og for modtageren af ydelsen - tænke i at finde projekter, der kan være med til at bygge bro for børn og unge i den digitale verden til den verden, vi er i – og få oplevelser sammen med familie og venner. De skal ud at mærke verden, så de kan ære forskellighed og skabe ligeværd – ”Dannelse skal nytænkes” - investeringspolitikken skal være langsigtet/bæredygtig/etisk i tråd med det, TryghedsGruppen arbejder for.

Om mig

Jeg er gift og har 3 børn. Jeg brænder for arbejdet for en bæredygtig samfundsudvikling og økologi. Jeg går gerne foran for at skabe forandring og får energi af at være med i ideudvikling og værdiskabelse. Uddannet: Bankrådgiver og HD-R fra Aalborg Universitet samt bestyrelsesuddannelse. Bestyrelseserfaring: Høreforeningens Hovedbestyrelse/Skipper Clementskolen/Andelskasseforeningen/FEBEA. Erhvervserfaring: Merkur Andelskasse/Nordea/Spar NordKandidaternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.