Fakta

Mariagerfjord
Civilingeniør med speciale i trafik , 28 år

Mine interesser er primært:

  • TrygFondens Aktiviteter
  • TryghedsGruppens investeringer

Hvad er valgets vigtigste emne?

Trafiksikkerhed - vi oplever fortsat for mange trafikulykker og trafikrelaterede personskader. Jeg mener, at vi i Danmark kan gøre meget mere for at nedbringe antallet af trafikulykker samt antallet af personskader. Fokus og opmærksomhed på problemstillingen - både i og uden for bilen - er af stor betydning, hvis vi alle skal sikkert hjem efter en dag i trafikken. Jeg tror på, at TrygFonden - via relevante projekter - kan være med til at påvirke den fremtidige udvikling.

En trafikingeniørs vinkel på TrygFondens udvælgelse af fremtidens projekter. Tryg i trafikken - vi skal alle sikkert hjem.

Hvad vil du arbejde for i repræsentantskabet?

Som medlem af TryghedsGruppens repræsentantskab vil jeg have fokus på trafiksikkerhed. Jeg vil med min viden og erfaring bidrage med fagligt kvalificerede input ved drøftelse og udvælgelse af projekter.

Om mig

  • Trafikfaglig projektleder i Morsø Kommune.
  • Drevet af at gøre trafikken til et sikkert sted for alle.
  • Uddannet civilingeniør med speciale i trafik fra Aalborg Universitet.
  • Kulturelt interesseret med hang til kreative sysler og løsning af hovedbrudsopgaver.
  • 27 år og bosiddende i Hobro.Kandidaternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.