Fakta

Aalborg
selvstændig, 64 år

Mine interesser er primært:

  • TrygFondens Aktiviteter
  • Bonus

Hvad er valgets vigtigste emne?

Jeg vil arbejde for at sikre, at TrygFonden udvikler sig således, at der skabes gode vilkår for medlemmerne. Det er vigtigt, at der årligt kan udbetales bonus til medlemmerne, ligesom der skal være tilstrækkelige midler til TrygFondens aktiviteter. TrygFonden har stor betydning for det danske samfund indenfor sundhed, sikkerhed og trivsel, og uddelingsniveauet skal derfor mindst fastholdes på nuværende niveau. Jeg vil arbejde for medlemsdemokrati med åbenhed og tillid.

Sæt personen i centrum, fremfor systemet. - Det skal nytte at gøre en indsats.

Hvad vil du arbejde for i repræsentantskabet?

Jeg vil arbejde for, at flere af TrygFondens midler går til nordjyske projekter, herunder forskningsmidler til Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital. Jeg vil herudover arbejde for at støtte mindre lokale projekter, hvor der i det lokale samfund kan opleves en forskel. Det enkelte menneske, forening og initiativ skal sættes i centrum - ikke systemet. - Ildsjæle og frivillige skal bakkes op. Det skal opleves og mærkes, at det kan nytte at gøre en indsats. Samtidig vil jeg arbejde for, at TryghedsGruppens formue forvaltes effektivt, så medlemmer opnår bonus af en del af overskuddet, og at der fortsat anvendes midler til TrygFondens lokale og nationale projekter, hvor der er fokus på trivsel, sundhed og sikkerhed.

Om mig

Henrik Viholm 63 år Gift med Helle, 2 døtre og 3 børnebørn. Alle opvokset og bosiddende i Aalborg. Selvstændig siden 1988 med rådgivning og sourcing indenfor industrien.Kandidaternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.