Fakta

Vesthimmerland
Selvstændig landmand og vurderingssagkyndig, 49 år

Mine interesser er primært:

  • TrygFondens Aktiviteter
  • Bonus

Hvad er valgets vigtigste emne?

Valgets vigtigste emner er medlemsbonus, TrygFonden og medlemsdemokrati. Jeg har gennem en årrække været med til en klar styrkelse af de 3 områder. Overskud i TryghedsGruppen skal komme medlemmerne til gode via medlemsbonus. TrygFondens fantastiske almennyttige og forebyggende arbejde skal styrkes med stabile uddelinger. Fortsat fokus på vores åbne og aktive medlemsdemokrati.

Jeg vil fortsat arbejde for et velfungerende medlemsdemokrati, hvor vi som forsikringstagere får mest muligt for vores forsikringskroner.

Hvad vil du arbejde for i repræsentantskabet?

Som formand for repræsentantskabet i TryghedsGruppen arbejder jeg for et åbent og aktivt medlemsdemokrati, hvor alle forsikringstagere kan komme til orde. Jeg vil gerne fastholde og evt. udbygge bonus til medlemmerne. Det skal komme medlemmerne til gode, når der er overskud. Via TrygFonden og dens uddelinger til sundhed, sikkerhed og trivsel vil jeg opsøge gode projekter i Nordjylland. Vores uddelinger gør en stor forskel specielt i forhold til de svageste grupper og børn og unge. TryghedsGruppen skal fortsat være et solidt økonomisk fundament under Tryg Forsikring, så selskabet bevares på danske hænder.

Om mig

Jeg er 48 år og gift med Solveig, som er gymnasielærer. Vi har fire sønner i alderen 13-21 år og et livligt hus, der deles med familie og venner. Frivillig gymnastiktræner for både drenge- og mandfolkehold. Jeg driver slægtsgården Højagergaard med køer og kalve og er vurderingssagkyndig ved DLR Kredit A/S. Formand for TryghedsGruppens repræsentantskab og for TrygFondens regionale råd i Nordjylland. Forskellige bestyrelsesposter.Kandidaternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.