Fakta

Hjørring
Styrelsesdirektør, 51 år

Mine interesser er primært:

  • TrygFondens Aktiviteter
  • Bonus

Hvad er valgets vigtigste emne?

Jeg mener, at der er to emner, som er vigtige at have fokus på i valget. Det ene handler om udbetaling af bonus til medlemmerne. Siden 2016 er en andel af overskuddet udbetalt som bonus (omkring 700 mio.kr). Det synes jeg er et godt princip, som skal fastholdes. Det andet spørgsmål handler om flagskibet, TrygFonden, der hvert år tilføres et stort beløb (600 mio. kr). Nogen synes måske, at det er meget at donere til almennyttige projekter. Det synes jeg absolut ikke.

Udbetaling af bonus og Trygfondens aktiviteter giver utrolig meget mening, men naturligvis skal der holdes øje med den langsigtede økonomi.

Hvad vil du arbejde for i repræsentantskabet?

1) Når der er overskud deler vi med medlemmerne: Den samlede bonus til medlemmerne ligger i omegnen 700 mio. kr. pr. år.  TryghedsGruppen - der er hovedaktionær i Tryg - skal dele sit overskud med medlemmerne. Det er et godt og sundt princip, som jeg vil arbejde for, at repræsentantskabet holder fast ved. Men naturligvis må niveauet for bonus ikke være ude af trit med den økonomi, TryghedsGruppen skal have som en langsigtet og stabil ejer af Tryg Forsikring.

2)TrygFonden i superligaen: TrygFonden er en af de mest anerkendte alemennyttige fonde i Danmark. TryghedsGruppen donerer hvert år en del af sit overskud til (600 mio. kr) - via TrygFonden - til tryghedsskabende projekter i hele Danmark. Jeg vil kæmpe for, at TrygFondens donationer bevares på et højt niveau, og at strategien for uddelingerne hele tiden er i overensstemmelse med behovet for tryghedsskabende aktiviteter i samfundet.

Om mig

Jeg er gift med Anette, og vi bor i Tornby i et hus, der ligger i kanten af klitplantagen. Vi har tre børn, Johannes, Emma og Oskar. Lige nu er det kun bettebror (Oskar) som bor herhjemme. Vi er vilde med at rejse. Gerne aktive ferier. Anette og jeg er ivrige motionscyklister. Jeg mener, at det er vigtigt at få pulsen op nogle gange om ugen - hele livet. Jeg er Nordjyde - oprindelig fra Hirtshals - og har næsten hele min karriere arbejdet med gode sager for vores region.Kandidaternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.