Fakta

Aalborg
IT-projektleder, 36 år

Mine interesser er primært:

  • Ejerskabet af Tryg
  • TrygFondens Aktiviteter

Hvad er valgets vigtigste emne?

TrygFondens størrelse. Siden 2012 er dens årlige bevillinger kun øget én gang. Den udretter så meget samfundsgavnligt, og derfor skal vi fortsat øge dens midler - vi har råd til det.

Mere af det arbejde, vi alle kan være stolte af.  Styrk TRYGfONDEN.

Hvad vil du arbejde for i repræsentantskabet?

Først og fremmest vil jeg arbejde for at øge TrygFondens bevillinger. TrygFonden gør et fantastisk stykke arbejde, som vi alle kan være stolte af at være en del af. Jo flere midler den har, jo mere kan den udrette - til gavn både for medlemmer og samfundet generelt.

Dernæst vil jeg arbejde for styrket engagement i og viden om TryghedsGruppen blandt medlemmerne, for det er centralt for et sundt medlemsdemokrati. Medlemmerne skal være klar over, at de er medlemmer, forstå hvad det betyder for dem, og det skal være let for dem at engagere sig i TryghedsGruppens aktiviteter.

Endelig vil jeg arbejde for fortsat ejerskab af forsikringsselskabet Tryg, fordi jeg mener, det har og bør have en række fordele for medlemmerne:

  • Sikrer, at Trygs forsikringer fortsat har god dækning, når uheldet er ude.
  • Sikrer interesse i at arbejde med incitamenter til forebyggelse blandt medlemmerne snarere end dækning ved uheld.
  • Sikrer rimelige priser i stedet for overskud til aktionærer.

Om mig

Jeg er gift med Majken, og vi har vores første barn undervejs - i mellemtiden deler vi hjem med fire katte og en flok høns. Jeg har været aktiv i det frivillige foreningsliv i over 20 år og er aktiv bræt- og rollespiller. Jeg er eksempelvis medlem i bestyrelsen i vores lokale rollespilsforening på 10. år, har været aktiv i rollespillernes landsforening endnu længere og har i en årrække siddet som bestyrelsesmedlem på rollespilsefterskolen Østerskov. Det har givet mig et godt indblik i, hvordan man skaber et levende medlemsdemokrati i foreningslivet.Kandidaternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.