Fakta

Aalborg
Klinikchef, 47 år

Mine interesser er primært:

  • TrygFondens Aktiviteter
  • Medlemsstrategi
  • TryghedsGruppens investeringer

Hvad er valgets vigtigste emne?

For mig er TrygFondens aktiviteter det vigtigste emne. Jeg synes aktiviteterne er en stor del af TrygFondens dna. Det er igennem aktiviteterne, at TrygFonden virkelig kommer ud til danskerne og hjælper med at skabe sikkerhed, sundhed og trivsel for rigtig mange mennesker.

Grundlæggende vil jeg arbejde for en sund Tryghedsgruppe, der kan uddele midler til et bredt spekter af projekter, også langt ind i fremtiden

Hvad vil du arbejde for i repræsentantskabet?

Hvis jeg bliver valgt ind i repræsentantskabet, vil jeg arbejde for en bred anvendelse af TrygFondens midler i det nordjyske. Lokal forankring er vigtig for mig, og som privatperson er jeg også meget aktiv i både sports og kulturlivet i Nordjylland. Det er essentielt for mig, at TrygFonden opleves nærværende for borgerne igennem de projekter, der støttes. Som medlem af repræsentantskabet er det efter min mening vores pligt at tænke bredt i forhold til målgrupper, typer af projekter samt geografisk udbredning, når der skal fordeles midler. For at TrygFonden kan blive ved med at uddele penge til hundredevis af projekter over hele landet, er det vigtigt, at TryghedsGruppen investerer velovervejet og langsigtet, hvilket jeg også synes er en interessant vinkel, som jeg vil have fokusere på. Grundlæggende vil jeg arbejde for en sund TryghedsGruppe, der kan afsætte midler til et bredt spekter af projekter, også langt ind i fremtiden.

Om mig

Jeg er gift med Morten og sammen har vi tre skønne børn på 15, 12 og 8 år. Jeg er et meget socialt menneske der elsker at brug tid sammen med familie og venner. Jeg er meget engageret i lokalsamfundet, primært igennem mine børn og deres skoler og idrætsaktiviteter.Kandidaternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.