Fakta

Thisted
Systemadministrator/økonomimedarbejder, 56 år

Mine interesser er primært:

  • TrygFondens Aktiviteter
  • Medlemsstrategi

Hvad er valgets vigtigste emne?

Bedre livskvalitet gennem fællesskabet. Når trygheden øges i samfundet, er det ensbetydende med en øget livskvalitet. I fællesskab kan vi gøre en stor forskel. Hver dag oplever mange af vore frivillige, at de kan gøre en lille forskel. Disse små forskelle skal vi fortsat have fokus på og støtte op omkring, for det er dem, der er grundlaget de store, gode ideer. Så det er vigtigt at få spredt budskabet, at vi KAN i fællesskab.

Tryghed og livskvalitet - fordi vi kan i fællesskab når vi spreder budskabet. Vores børn fortjener det.

Hvad vil du arbejde for i repræsentantskabet?

Jeg vil med stor interesse arbejde for at sprede budskabet og sætte mit præg på repræsentantskabet, hvor min primære fokus vil være at øge livskvaliteten for børn og unge, især ved at støtte op om forebyggende projekter, men også projekter der kan øge livskvaliteten for de syge og ældre. Samtidig vil jeg også arbejde for at bevare et stabilt fundament, så der fortsat kan tilbydes gode og bedre forsikringer samt udbetales bonus til medlemmerne.

Om mig

Jeg bor på grænsen af Nationalpark Thy. Har 2 børn og 3 børnebørn. Arbejder som systemadministrator/økonomimedarbejder ved Thisted Vand. Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for Thisted Vand. Tidligere bl.a. 15 års erfaring fra kundeservice/indkøb i stor international koncern. Tidligere forretningsfører for Boligselskab. Har gennem årene været engageret i frivilligt foreningsarbejde i lokalområdet.Kandidaternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.