Fakta

Aalborg
Senior Director, Head of Operations, 41 år

Mine interesser er primært:

  • Ejerskabet af Tryg
  • TrygFondens Aktiviteter

Hvad er valgets vigtigste emne?

Et vigtigt fokus fremadrettet er at fastholde TryghedsGruppen, som en god og stabil medejer af Tryg Forsikring og at sikre en balanceret investeringsstrategi, så vi fortsat via TrygFonden kan uddele 600 mio. kroner årligt til initiativer, der gør en forskel i danskernes hverdag.

Vi skal værne om TrygFonden som TryghedsGruppens fyrtårn, gennem at være en værdiskabende ejer af Tryg og sikre en solid formueforvaltning.

Hvad vil du arbejde for i repræsentantskabet?

Som forsikringstager i Tryg tegner man ikke blot en forsikring. Man er også medlem af TryghedsGruppen, hvor man er med til at støtte TrygFondens aktiviteter. Det er en vigtig del af vores DNA i TryghedsGruppen og skaber et højere formål. Vi skal styrke kendskabet til TryghedsGruppen og TrygFondens aktiviteter i Nordjylland, så de ildsjæle og aktører, der arbejder med sundhed, sikkerhed og trivsel i landsdelen, er bekendt med, at man kan søge TrygFonden om støtte. Jeg vil bruge min brede ledelseserfaring fra oplevelsesindustrien og mine 10 års erfaring fra TryghedsGruppen til at sikre, at TryghedsGruppen fortsat bidrager til og udvikler ”Tryg-familien”. Jeg har i størstedelen af mit arbejdsliv haft fokus på at skabe unikke og mangfoldige oplevelser for mennesker i bred udstrækning. Den erfaring vil jeg bruge til at præge TryghedsGruppens strategi fremadrettet.

Om mig

Mit navn er Niels Jørgen Jensen, og jeg arbejder til daglig i LEGO® koncernen. Privat bor jeg med min familie i Vodskov. Malene arbejder med sundhedsplanlægning i Region Nordjylland, og vores to piger på hhv. 8 og 11 går på Vodskov skole. Jeg har siden 2009 siddet i TryghedsGruppens repræsentantskab. Igennem de to perioder, jeg har været en del af TryghedsGruppen, har vi lokalt i TrygFondens regionale råd støttet en række spændende projekter på tværs af landsdelen.Kandidaternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.