Som medlem af TryghedsGruppen kan du stille op til vores repræsentantskabsvalg, hvis du opfylder vores opstillingskriterier

For at kunne stille op skal du opfylde mindst et af kriterierne i vedtægternes §4.5(d) om tilknytning til valgkredsen og have gjort det siden 30. september i året før valgåret. Kriterierne er:

 • Du bor i den region, hvor der er valg, og er medlem af TryghedsGruppen, eller
 • Du driver erhverv, der er forsikret i Tryg eller Alka, og erhvervet drives i den region, hvor der er valg, eller
 • Du ejer fast ejendom, som er forsikret i Tryg eller Alka, og ejendommen ligger i den region, hvor der er valg, eller
 • Du er direktør eller bestyrelsesmedlem i et selskab/organisation, der er forsikret i Tryg eller Alka, som beskrevet i §4.5 i vedtægterne.

Derudover må du blandt andet ikke:
 • Være fyldt 70 år den 1. april i valgåret.
 • Være ansat i TryghedsGruppen smba, Tryg eller Alka som beskrevet i TryghedsGruppens vedtægter § 4.5 (e).
 • At du eller din ægtefælle/samlever ikke i løbet af de seneste fem år har været ansat i Tryg Forsikring A/S, dets datterselskaber eller TryghedsGruppen jf. §4.5.e.
 • Være ansat eller i ledelsen i en konkurrerende virksomhed, som nærmere beskrevet i TryghedsGruppens vedtægter § 4.5 (f), hvortil der findes et fortolkningsbidrag.

  Se alle kriterierne i §§ 3.1 - 3.2, §§ 4.5 - 4.7 og § 17.4  i vedtægterne.
 • Stillere

  For at stille op skal du finde mindst 15 stillere. En stiller er et stemmeberettiget medlem af TryghedsGruppen i regionen, hvor der afholdes valg, der anbefaler, at et andet medlem stiller op til repræsentantskabsvalget.

  I 2020 er der valg i region hovedstaden. Du kan stille op i efteråret 2019

  En stiller er stemmeberettiget, når vedkommende er forsikringstager i Tryg eller Alka. En forsikringstager er den person, der har tegnet en forsikringspolice og står registreret som forsikringstager på policen.

  En stiller skal være medlem af TryghedsGruppen i valgkredsen fra den 30. september i året før valgåret. En stiller kan kun stille for ét andet medlem og er ikke forpligtet til at stemme på den pågældende.

  Du opfordrer de medlemmer af TryghedsGruppen, som du kender til at være stiller for dig ved at sende dem en mail fra kandidatmodulet.

  Det er ikke muligt at registrere nye stillere efter fristens udløb, hvor stillerne valideres. Derfor anbefaler vi, at du for en sikkerheds skyld finder nogle flere stillere end de 15, der kræves.

  Validering

  Efter opstillingsfristen vurderer valgbestyrelsen, om du opfylder alle krav til opstilling og stillere. Det kaldes en validering. Efter valideringen orienterer vi dig om resultatet. Derefter offentliggøres listen med alle kandidater til repræsentantskabsvalget.

  Læs mere om vores valg