valg
Stem til valget i Region Hovedstaden

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål – og svarene på dem.


Få svar på dine spørgsmål om valg.

 • Hvorfor er jeg medlem af TryghedsGruppen
  Du er medlem, fordi du har forsikringer i Tryg eller Alka.

  TryghedsGruppen er historisk forbundet med Tryg og er i dag hovedejer af Tryg.

  Vi er demokratisk ledet og arbejder med respekt for de generationer af danskere, som gennem mere end 280 år har skabt den formue, vi forvalter. Den skal sikre, at vi kan være en god langsigtet ejer af Tryg og blive ved med at skabe værdi og tryghed for alle i Danmark gennem TrygFonden.
 • Hvad får jeg ud af at være medlem?
  Du bliver medlem af TryghedsGruppen, når du er forsikringstager i Tryg i Danmark. Der følger ingen forpligtigelser med medlemskabet. Til gengæld har du mulighed for bonus og en række demokratiske rettigheder, som giver dig mulighed for at påvirke trygheden i din region og på tværs af landet. Det gør du enten ved at stemme, når der er valg til TryghedsGruppens repræsentantskab i din region eller ved selv at stille op som kandidat. Og de år, hvor repræsentantskabet beslutter at der skal udbetales medlemsbonus vil du også være berettiget til at modtage bonus jf. kriterierne.
 • Hvor ofte er der valg til repræsentantskabet?

  Der er valg hvert år. Valget går på skift mellem de fem regioner i Danmark. Det betyder, at der er valg i hver region hvert femte år.

  Se hvornår og hvor der er valg næste gang i din region.

 • Hvem kan stille op til TryghedsGruppens repræsentantskab?
  For at kunne stille op skal du opfylde mindst et af kriterierne i vedtægternes §4.5(d) om tilknytning til valgkredsen og have gjort det siden 30. september i året før valgåret. Kriterierne er: 
  1. Du bor i den region, der har afholder valg og er medlem af TryghedsGruppen.
  2. Du driver erhverv i den region, der afholder valg, og dit erhverv er forsikret i Tryg.
  3. Du ejer fast ejendom i den region, der afholder valg, som er forsikret i Tryg.
  4. Du er direktør eller bestyrelsesmedlem i et selskab/organisation, der er forsikret i Tryg, som beskrevet i §4.5 i vedtægterne.
  Derudover skal du bl.a. opfylde følgende kriterier: 

  1. Du skal finde mindst 15 stillere, der vil anbefale dig som kandidat til TryghedsGruppens repræsentantskab, hvis du ikke er genopstiller.
  2. Du er ikke ansat i TryghedsGruppen smba eller Tryg som beskrevet i TryghedsGruppens vedtægter § 4.5 (e)
  3. Du er ikke fyldt 70 år den 1. april i valgåret. 
  4. Du er ikke ansat i eller er i bestyrelsen i en konkurrerende virksomhed, som nærmere beskrevet i TryghedsGruppens vedtægter § 4.5 (f).
  De øvrige kriterier, du skal opfylde, kan du læse om i TryghedsGruppens vedtægter §§ 3.1, 3.2, 4.5-4.7 samt 17.4 og fortolkningsbidraget til TryghedsGruppens vedtægter § 4.5 (f).
 • Hvorfor er der valg til repræsentantskabet?
  Fordi TryghedsGruppen er et medlemsbaseret selskab. Medlemsdemokratiet er fundamentet for vores virke. Derfor er det vores flere end én millioner medlemmers engagement, der sikrer en bred forankring af virksomheden. Medlemmerne kan stemme og stille op til vores repræsentantskab, som er TryghedsGruppens øverste myndighed. Her varetager de en række centrale opgaver.

  Repræsentanterne:

  • vælger TryghedsGruppens bestyrelse. 
  • beslutter de overordnede strategier for TryghedsGruppen og TrygFonden.
  • godkender størrelsen og temaerne for TrygFondens uddelinger og almennyttige arbejde.
  • beslutter, hvert år, hvorvidt der skal udbetales medlemsbonus til medlemmerne 
  • deltager i regionale råd, der lokalt uddeler en mindre del af TrygFondens midler. 
  • godkender TryghedsGruppens regnskab og vedtægter.
 • Hvordan foregår valideringen af kandidater?
  Når opstillingsfristen er udløbet, sikrer valgbestyrelsen, at alle krav til kandidater og deres stillere er opfyldt. Herefter orienteres kandidaterne, og listen med kandidater til repræsentantskabsvalget offentliggøres.
 • Hvad er en stiller?
  En stiller er et medlem af TryghedsGruppen, der anbefaler, at et andet medlem stiller op til repræsentantskabsvalget. En stiller skal være medlem af TryghedsGruppen i valgkredsen fra den 30. september i året før valgåret. En stiller kan kun stille for ét andet medlem og er ikke forpligtet til at stemme på den pågældende. Læs mere om krav til medlemskab i TryghedsGruppens valgregulativ og vedtægter.
 • Hvem kan stemme ved valget?

  Alle, der den 31. oktober 2019 er medlemmer af TryghedsGruppen i Region Hovedstaden, kan stemme til repræsentantskabsvalget i januar 2020. Der er valg i de fem regioner på skift, og der er dermed valg hvert 5. år i din region.

  Produktforsikringer 

  Du kan også være stemmeberettiget ved at have købt en produktforsikring i f. eks. Elgiganten, Fona, Bilka, TDC og mange flere. Disse produktforsikringer sælges ofte i distributørens brand, men det vil fremgå af betingelserne, at det bagvedliggende forsikringsselskab er Tryg eller Trygs svenske filial Moderna. Nogle af disse forsikringer er forudbetalt for flere år og det kan således være nogen tid siden, du har købt den pågældende forsikring. Du behøver således ikke selv at have været i direkte kontakt med Tryg for at være stemmeberettiget. Det er udelukkende personer, der har købt en produktforsikring før den 31. marts 2017, der er medlemmer og derved kan være stemmeberettigede.

 • Hvordan stemmer jeg til valget?

  Hvis du er medlem af TryghedsGruppen, i regionen hvor der er valg, vil du i starten af året modtage et digitalt eller fysisk brev med oplysninger om valget, og hvordan du stemmer. Du kan afgive din stemme på tre måder:

  1. Du kan stemme ved at klikke på det link, du får tilsendt i e-Boks, hvis du har valgt at modtage digital post fra TryghedsGruppen i din e-Boks.
  2. Du kan stemme digitalt på vores hjemmeside ved hjælp af en kode, der står i dit brev.
  3. Du kan benytte den stemmeseddel, der er vedlagt brevet.
  Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab håndterer stemmesedlerne og optællingen.
 • Hvem kan jeg stemme på?

  I valgperioden kan du stemme på de opstillede kandidater til repræsentantskabet i regionen. Kandidaterne vil blive præsenteret i kandidatmodulet.

 • Er det nu også helt sikkert at stemme digitalt?

  Ja, det er det. Når du logger ind i valgsystemet via e-Boks eller med NemID, kontrollerer det digitale valgsystem, om du har ret til at stemme. Ved godkendt stemmeret får du adgang til den elektroniske stemmeseddel. Din afgivne stemme bliver krypteret og gemt i en ”stemmepakke” sammen med dit VælgerID. Når afstemningsperioden er afsluttet, og der skal opgøres et valgresultat, adskiller valgsystemet den afgivne stemme og VælgerID irreversibelt. Dermed er det umuligt at genskabe en forbindelse mellem en vælger og den afgivne stemme. Valgsystemet er testet og godkendt af Deloitte.

  Du kan læse mere om sikkerheden ved vores valg her.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har slettet min mail fra e-Boks eller mistet min stemmeseddel?
  Ring til os på telefon 45 26 08 26.
 • Hvordan informerer I om valget?

  Vi henvender os direkte til alle vores stemmeberettigede medlemmer. De modtager et brev i deres e-Boks eller et brev og en stemmeseddel med posten. Information om repræsentantskabsvalget, kandidaterne og TryghedsGruppen findes her på vores hjemmeside. Derudover annoncerer vi valget via vores Facebook-LinkedIn- og Twitter-profil, på TrygFondens hjemmeside og på Trygs hjemmeside.

 • Hvad er en valgbestyrelse?
  Valgbestyrelsen leder repræsentantskabsvalget i henhold til TryghedsGruppens vedtægter og valgregulativ. Valgbestyrelsen består af tre repræsentantskabsmedlemmer, som er valgt af repræsentantskabet. Alle medlemmer af valgbestyrelsen er valgt uden for den region, hvor der afholdes valg.
 • Hvor mange repræsentanter er der?
  Der er 70 repræsentanter på landsplan, og de er fordelt efter regionernes størrelse. 

 • Hvad får repræsentanterne i honorar?

  Vores repræsentanter får et fast honorar om året for deres arbejde i repræsentantskabet samt et mødehonorar pr. møde.

  Desuden er der yderligere honorarer til repræsentantskabets formand, til formændene for de regionale råd og til medlemmerne af valgbestyrelsen.

  Honorarerne i repræsentantskabet indeksreguleres automatisk en gang årligt pr. 1. januar på baggrund af ændringerne i forbrugerindekset.

  Se honorarerne her.

 • Er jeg som kunde i Tryg i Danmark eller Alka altid medlem af TryghedsGruppen?
  Du er kun medlem af TryghedsGruppen, hvis du er registreret som forsikringstager på en police og bor i Danmark men ikke, hvis du udelukkende er den forsikrede. En forsikringstager er den person, der har tegnet en forsikringspolice og står registreret som forsikringstager på policen. Den forsikrede er den person, der er dækket af forsikringen. I nogle tilfælde er dette én og samme person, i andre tilfælde er det to eller flere forskellige personer. Et typisk eksempel, hvor det er to forskellige personer, er, når en forælder tegner en ulykkesforsikring for sit barn. I dette tilfælde er forælderen forsikringstager, mens barnet er den forsikrede. Et andet eksempel er sundhedsforsikringer tegnet af virksomheder for deres medarbejdere. Her er virksomheden forsikringstager, mens medarbejderne er de forsikrede. 
 • Hvis jeg er forsikret gennem gruppeordning, er jeg så medlem af TryghedGruppen?
  Hvis du har tegnet en forsikring gennem en gruppeordning i Tryg, er du forsikringstager og dermed medlem af TryghedsGruppen. Gruppeordninger med Tryg kan eksempelvis være tegnet via foreninger eller arbejdspladser.

  Er du i tvivl, kan du altid kontakte Tryg.