Som forsikringstager i Tryg kan du være med til at bestemme, hvem der vælges ind i TryghedsGruppens repræsentantskab og dermed være med til at påvirke, hvordan TryghedsGruppen skal se ud i fremtiden, hvilke projekter der skal have støtte af TrygFonden, og om der skal udbetales medlemsbonus.

Hvis du er medlem af TryghedsGruppen i den region, hvor der er valg, vil du modtage et digitalt eller fysisk brev med oplysninger om valget, og hvordan du stemmer. Du kan afgive din stemme på tre måder:

1. Du kan stemme ved at klikke på stemmelinket i det brev, du har modtaget i e-Boks

2. Du kan stemme digitalt på vores hjemmeside ved hjælp af NemID eller den kode, der står i det valgbrev, som du har modtaget i din postkasse.

3. Du kan benytte en stemmeseddel, der er vedlagt brevet. 

Vær opmærksom på, at du kun er medlem af TryghedsGruppen - og dermed stemmeberettiget - hvis du er registreret som forsikringstager på en police og ikke, hvis du udelukkende er den forsikrede. En forsikringstager er den person, der har tegnet en forsikringspolice og står registreret som forsikringstager på policen. Den forsikrede er den person, der er dækket af forsikringen. I nogle tilfælde er dette én og samme person, i andre tilfælde er det to eller flere forskellige personer.

Hvis du har tegnet en forsikring gennem en gruppeordning i Tryg, er du forsikringstager og dermed medlem af TryghedsGruppen. Gruppeordninger med Tryg kan eksempelvis være tegnet via foreninger eller arbejdspladser.

Produktforsikring

Du kan også være stemmeberettiget ved at have købt en produktforsikring i f.eks. Elgiganten, Fona, Bilka, TDC med mange flere. Disse produktforsikringer sælges ofte i distributørens brand, men det vil fremgå af betingelserne at det bagvedliggende forsikringsselskab er Tryg eller Trygs svenske filial Moderna. Nogle af disse forsikringer er forudbetalt for flere år og det kan således være nogen tid siden, du har købt den pågældende forsikring. Du behøver således ikke selv at have været i direkte kontakt med Tryg for at være stemmeberettiget.

Læs mere om dit medlemskab og valg