Som kunde i Tryg er du samtidig medlem af TryghedsGruppen. Derfor kan du stemme og stille op til TryghedsGruppens repræsentantskab. Læs her, hvordan du stiller op som kandidat.

Som medlem af TryghedsGruppen har du mulighed for at stille op og stemme til repræsentantskabsvalget i din region.

Ca. 1,3 mio. danskere er medlem af TryghedsGruppen. Det gør os til et af de største medlemsbaserede selskaber i Danmark. Repræsentantskabet er vores øverste myndighed og har bl.a. indflydelse på, hvilke projekter TrygFonden skal støtte, og om der skal udbetales bonus til medlemmerne.

I 2020 er der valg til repræsentantskabet i Region Hovedstaden, hvor der skal vælges 21 repræsentanter. Du kan stille op fra 29. oktober til og med 3. december 2019.

Nedenfor kan du få et overblik over, hvordan opstillingsprocessen foregår.

Trin for trin: Sådan stiller du op

 • 1. Du opretter dig i opstillingssystemet

  Først skal du melde dit kandidatur. Du opretter dig med dit CPR-nummer, hvis du stiller op som privatperson, eller med CVR-nummer, hvis du stiller op på vegne af en virksomhed. 
  Læs vores opstillingskriterier her.

  Herefter modtager du en mail, som du skal bruge til at bekræfte din opstilling. Bagefter laver du en kort præsentation af dig selv, så dine mulige stillere kan se, hvem du er.

  Du kan også anmelde dit kandidatur på papir. Kontakt os på 45 26 08 26 eller valg@tryghedsgruppen.dk.

 • 2. Du samler stillere
  Du skal i alt bruge 15 stillere, der vil støtte dit kandidatur, for at blive godkendt som kandidat til valget. Når du har oprettet dig i opstillingssystemet, kan du sende en mail til medlemmer af TryghedsGruppen i din omgangskreds og opfordre dem til at være stiller for dig.
 • 3. Du præsenterer dig selv
  Mens du samler stillere, kan du begynde at oprette din kandidatpræsentation på vores hjemmeside. I kandidatpræsentationen præsenterer du dig for vælgerne – TryghedsGruppens medlemmer. Du bliver bl.a. bedt om at svare på, hvad dine primære interesser i TryghedsGruppen er, og hvad du synes, der er valgets vigtigste emne. I kandidatpræsentationen skal du desuden uploade billeder af dig selv.
 • 4. Dit kandidatur bliver valideret
  Når opstillingsperioden slutter, validerer TryghedsGruppens valgbestyrelse dit kandidatur. Det betyder, at vi sikrer os, at du lever op til vores opstillingskriterier. Når du er blevet valideret, er du godkendt som kandidat til vores valg.

Vil du vide mere om vores valg?