Fakta

Syddjurs
Landmand, direktør, 1. viceborgmester, 60 år

Repræsentant siden 2013. Formand for det regionale råd i Region Midtjylland fra 2013 til 2015. Bestyrelsesmedlem siden 2015. Medlem af Trygs bestyrelse siden 2019.

Mine interesser er primært:

  • Ejerskabet af Tryg
  • TrygFondens projekter
  • TryghedsGruppens strategi

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Fordi jeg blev opfordret til at stille op til valg i 2012, og fordi jeg synes, arbejdet er både spændende og særdeles samfundsnyttigt. Ikke et sekund af min tid i repræsentantskabet har været kedeligt – tværtimod er det et meget aktivt repræsentantskab, som aktivt debatterer og beslutter strategien for forvaltningen af den store formue.

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Det er vigtigt for mig, at TrygFonden fortsat kan gøre en forskel som almennyttig aktør i det danske samfund med indsatser både tæt på og direkte i samfundet samt på et mere forskningsbaseret niveau. Det er også vigtigt for mig, at Trygs forsikringstagere fremover får mulighed for bonus, når det går Tryg Forsikring godt.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Den vigtigste rolle for repræsentantskabet er at udstikke strategier for TryghedsGruppen som den gode hovedaktionær i Tryg Forsikring og for TrygFondens almennyttige arbejde.

Hvad er vigtigst for dig som bestyrelsesmedlem i TryghedsGruppen?

Som bestyrelsesmedlem er det vigtigste loyalt at udmønte strategierne besluttet i selskabets højeste myndighed, repræsentantskabet, og være repræsentantskabets forlængede arm i sparringen med selskabets direktion. Det er ligeledes vigtigt for mig, at bestyrelsen løbende arbejder aktivt med nye strategioplæg til repræsentantskabet til gavn for både samfund og medlemmer.

CV

Borgmester i Syddjurs Kommune. Selvstændig siden 1985.

Egen forretning: har mælkeproduktion, vindenergiproduktion, udlejningsejendomme, projektudvikling og byggegrunde. Herudover aktiv i en række private bestyrelser.

Landmandsuddannelse fra Bygholm landbrugsskole suppleret med merkonomfag Ledelse og Samarbejde, Virksomhedsøkonomi og Nationaløkonomi.

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.