Fakta

Favrskov
Praktiserende læge, 53 år
Repræsentant siden 2018

Mine interesser er primært:

  • Investeringer
  • TrygFondens projekter
  • TryghedsGruppens strategi

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg håber, jeg kan være medvirkende til, at flest mulige borgere kan få gavn af TrygFondens midler. 


Vi skal sikre at TrygFonden, også ud i fremtiden, får opfyldt sine mål med sundhed, sikkerhed og trivsel til flest muligt.

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Jeg vil arbejde for at sikre, at små lokale initiativer får støtte, da det ofte er via sådanne projekter, at vi når ud til folk med behov for hjælp. Herudover vil jeg arbejde for at der fortsat sættes store nationale initiativer i gang, som hjælper folk med deres sikkerhed, sundhed og trivsel.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At varetage medlemmernes interesser.

CV

Afsluttet den lægevidenskabelige kandidateksamen fra Aarhus Universitet i sommeren 1996.

Speciallæge i almen medicin september 2003.

Medejer af kompagniskabspraksis i Århus fra august 2004.

Arbejdet som medredaktør på ”Medibox”, en webbaseret søgemaskine for praktiserende læger fra 2004 til 2009.

Lægekonsulent i Patienterstatningen fra 2008.


Kandidaternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppens.