Fakta

Horsens
Erhvervschef, 68 år

Repræsentant siden 2013

Mine interesser er primært:

  • Bonus
  • TrygFondens projekter

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg varetager medlemmernes økonomiske interesser. Da medlemmerne både er ejer af TryghedsGruppens formue og kunder i Tryg Forsikring, er forsvarlig formueforvaltning for mig et helt centralt fokuspunkt.

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Årlig udbetaling af maksimal bonus og TrygFondens virke på det nuværende høje niveau.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At øge medlemsdemokratiet og medlemmernes indflydelse og engagement. At sikre god og betryggende formueforvaltning.

CV

Selvstændig virksomhedsudvikler. Debattør og netværksskaber. Bestyrelsesmedlem i en række organisationer og fonde. Tidligere erhvervschef i BusinessHorsens (1985-2016) samt tidligere formand for Dansk Erhvervs Fremme (2008-2015).


Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.