Fakta

Vejle
Landmand, 50 år

Repræsentant siden 2012


Mine interesser er primært:

  • Ejerskabet af Tryg
  • Investeringer
  • TrygFondens projekter

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

At være repræsentant i TryghedsGruppen er for mig et vigtigt hverv, målet er at øge folks kendskab til Tryg og TryghedsGruppen, og dermed også videregive de store tiltag, TrygFonden gør for alle danskere 

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Uddelinger af TrygFondens donationer. At holde TryghedsGruppen på rette spor og dermed videreføre det gode arbejde, som er blevet grundlagt af tidligere repræsentanter i TryghedsGruppen. At bakke TrygFondens gode initiativer op, og dermed videregive de gode projekter.  

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabets vigtigste rolle må være at holde ro i egne rækker og dermed være en stærk spiller, der kan udvise sammenhold og styrke. At informere forsikringstagerne om repræsentantskabets arbejde i det omfang, det kan lade sig gøre.

CV

Landbrugs- og bygningssmed. Driftsleder. Selvstændig Landmand. Foreningsarbejde: Forretningsudvalg HGU (Højen gymnastik og ungdoms-forr.) Udvalgsarbejde inden for Landbrugsforr.Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.