Lena Baunsgaard Pedersen

Fakta

Odense
Kontorleder, 49 år
Repræsentant siden 2017

Mine interesser er primært:

  • Bonus
  • Medlemskab
  • TrygFondens projekter

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg stillede op som kandidat, fordi jeg synes det er spændende, at kunne få lov til at få indflydelse på TrygFondens arbejde med tryghedsskabende initiativer. På den måde sikres en masse danskere mere tryghed i hverdagen og dermed forbedres deres livskvalitet.

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

At være med til at skabe bedre sikkerhed, sundhed og trivsel er vigtigt for mig.
Derudover er det også vigtigt for mig, at være med til at forbedre kendskabet til TryghedsGruppen for at sikre et godt og velfungerende medlemsdemokrati. 

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At fremme trygheden regionalt samt nationalt og samtidig holde fokus på, at sikre TryghedsGruppen et solidt økonomisk fundament som muliggør ovenstående.
 

CV

Bor i Odense, gift og har 3 børn. Har arbejdet i uddannelsessektoren i 26 år.

Kontorleder på Tietgen KompetenceCenter med ansvar for uddannelses- og
personaleadministration. Uddannet indenfor kontor. Efteruddannet indenfor primært kommunikation, ledelse og HR.

Medarbejderrepræsentant i Tietgens bestyrelse.


Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.