Line Behrmann Knudsen

Fakta

Vejle
Direktionssekretær, 44 år

Repræsentant siden 2012

Mine interesser er primært:

  • Investeringer
  • TrygFondens projekter
  • TryghedsGruppens strategi

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Fordi jeg gerne vil være med til at præge, hvad vi støtter af projekter i TrygFonden - og herigennem holde fokus på tryghed. Yderligere er det godt at kunne være med til at præge, hvilke investeringer der foretages i TryghedsGruppen – gennem den strategi, vi lægger.

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Både at arbejde for TrygFondens gode arbejde - med fokus på sikkerhed, sundhed og trivsel. TryghedsGruppens investeringer ser jeg også som et vigtigt område, og at vi repræsentanter er med i strategiarbejdet og derved er med til at præge TryghedsGruppen.  

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At bidrage til en tryggere hverdag. Dette gøres bl.a. ved at støtte projekter i TrygFonden samt lave gode langsigtede investeringer, så TryghedsGruppen forbliver solid. Det er også vigtigt, at Trygs kunder er trygge og har nogle gode forsikringer.

CV

Direktionssekretær hos REMA 1000 Danmark A/S og Reitan Distribution A/S med ansvar for løn, reception, pension & forsikring samt projektleder for fester & events. Medlem af PFAs kunderåd.
Er uddannet revisor (HD-R) og har taget Diplomuddannelsen i Ledelse.
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.