Lisbeth Oxholm Andersen

Fakta

Tønder
Selvstændig virksomhedskonsulent, 52 år

Repræsentant siden 2012. Næstformand det regionale råd Region Syddanmark siden 2014.

Mine interesser er primært:

  • Ejerskabet af Tryg
  • Investeringer
  • TrygFondens projekter

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

I TryghedsGruppen kan jeg som repræsentant fra Region Syddanmark være med til at tage ansvar for din og vores allesammens tryghed ved at være med til at bestemme, hvilke forebyggende projekter TrygFonden skal donere midler til. TrygFonden er den mest anerkendte medspiller i Danmark, når det handler om forebyggelse. Det er jeg stolt af at være en del af. Jeg har også indflydelse på strategien, og hvad midlerne i TryghedsGruppen skal bruges til og det skulle gerne komme de 1 mio. medlemmer til gavn.

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

TrygFondens og dens tryghedsskabende aktiviteter for alle i Danmark uanset alder og status....og om de er medlem. Det er vigtigt for mig, at de mange forebyggende projekter, som de frivillige udfører, får midler til dette, så midlerne ikke kun havner i de offentlige kasser. Derudover synes jeg, at det er vigtigt, at TryghedsGruppen bevarer den fulde kontrol med Tryg Forsikring samt investerer i virksomheder, som arbejder med sikkerhed, sundhed og trivsel. 

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Varetage medlemmernes interesser og sørge for via det bæredygtige strategiske arbejde, at der fortsat er midler til TrygFondens arbejde. Som for eksempel via den Sociale Kapitalfond at hjælpe private iværksættere og vækstvirksomheder, der arbejder med forebyggelse indenfor kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel, i gang enten via partnerskab eller via en form for ejerskab af virksomheden.  

CV

Indtrådt i repræsentantskabet i 2012
Selvstændig virksomhedskonsulent i mit eget firma "Oxholms" med speciale indenfor forandringsledelse og personprofiler. 
Har en bred erhvervsmæssig erfaring fra både det private og offentlige arbejdsmarked - sidstnævnte i lederstillinger. 
Bestyrelsesmedlem i Tønder Forsyning A/S. 
Repræsentant i DANA og Sparekassen Bredebro.
Derudover er jeg Soroptimist (lokalt, nationalt og internationalt), jeg er partner i den kommende Ideklubben.com, jeg er en af grundlæggerne af PowerQ - et netværk som samler kvindelige idemagere, igangsættere, inspiratorer og historieskabere i Tønder kommune.Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.