Fakta

Haderslev
Beredskabsinspektør, 46 år
Repræsentant siden 2017

Mine interesser er primært:

  • Bonus
  • Ejerskabet af Tryg
  • TrygFondens projekter

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Fordi jeg gerne vil have indflydelse på, hvad TryghedsGruppen bruger alle deres midler til, og for at sikre at man får mest muligt ud af de midler der er til rådighed.

Derudover vil jeg arbejde for, at der fortsat vil blive udbetalt overskudsdeling.

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

At der arbejdes for at udvikle forebyggelsesprojekter, og at der sikres at man kommer hele vejen rundt til de unge og ældre. 

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At udvikle den strategi som er grundlaget for TrygFondens investeringer, projekter og uddelinger.

Sikre at der fortsat vil blive arbejdet for overskudsdeling/medlemsbonus.
 

CV

2000 -2003 Ingeniør Højskolen i Horsens

2003-2004 vikar Aarhus Brandvæsen

2004-2006 Herning Brandvæsen

2006-2012 Viceberedskabschef Sønderborg

2012-2015 Bredskabsinspektør Haderslev Kommune

2015-  Beredskabsinspektør Brand & Redning Sønderjylland  
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.