Cathrine Riegels Gudbergsen

Fakta

Næstved
Selvstændig Landmand, uddannet Agrarøkonom samt Cand. Psych., 46 år

Repræsentant siden 2011. Næstformand for det regionale råd i Region Sjælland siden 2011.

Mine interesser er primært:

  • Ejerskabet af Tryg
  • TrygFondens projekter
  • TryghedsGruppens strategi

Min hjemmeside

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg finder arbejdet i repræsentantskabet utrolig spændende, og det er vigtigt at der sidder engagerede mennesker i repræsentantskabet som ønsker at gøre en forskel. Jeg er meget optaget af at øge gennemsigtigheden, således at vi som repræsentantskab får en mere aktiv rolle end der tidligere har været. Jeg mener jeg bidrager med et frisk pust, nye energier og ideer. 

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

At finde en model, der sikrer stabile fremtidige uddelinger fra Trygfonden således at der i dårlige år for Tryg ikke overføres uforholdsmæssigt meget. At få lagt mere ansvar for de almennyttige donationer over på repræsentantskabet. At fortsætte den gode dialog mellem repræsentantskab, bestyrelse og administration. 

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Vores vigtigste rolle er gennem vore strategier at bevare et stabilt niveau ifht. uddelinger fra Trygfonden. Samtidig skal vi både sikre TryghedsGruppens kommercielle interesser og være talerør for forsikringstagerne. Derfor skal vi tænke os grundigt om i vores dispositioner og hele tiden stille kritiske spørgsmål til forsikringsselskaberne og bidrage med gode råd og ideer til koncernen. 

CV

Uddannet Agrarøkonom og Cand. Psych. Driver til daglig Broksø Gods. Meget involveret i lokale aktiviteter og sidder bl.a. i kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune (tidl. formand for Børne- og ungeudvalget i Haslev Kommune).Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.