Fakta

København
Advokat, 64 år

Repræsentant siden 2010

Mine interesser er primært:

  • Kapitalforvaltning
  • TrygFondens projekter
  • TryghedsGruppens strategi

Min hjemmeside

www.anjacordes.dk

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg er opstillet for at bidrage til den bedst mulige forvaltning af forsikringstagernes interesser og opsparede kapital.

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

1)TryghedsGruppens investeringer, projekter og strategiske udvikling 2)Fokus på medlemmernes interesser og behov 3)Demokrati og medbestemmelse.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At være talerør for medlemmerne og at bidrage til at kapitalen anvendes fornuftigt og effektivt.

CV

Født 1955. Bosat på Østerbro. Gift og mor til tre voksne børn. Selvstændig advokat med møderet for Højesteret. Mit speciale er sager om familieret både i og udenfor Danmark og jeg er medlem af Børnerådet. Jeg er certificeret mediator og har beskikkelse som forsvarsadvokat i København. Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.