Fakta

Frederiksberg
Direktør, 70 år

Repræsentant siden 2014

Mine interesser er primært:

  • Ejerskabet af Tryg
  • Medlemskab
  • TryghedsGruppens strategi

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg føler mig forpligtet til at varetage TryghedsGruppens medlemmers interesser i både at sikre de bedste forsikringer til prisen og at fastholde TryghedsGruppens fokus på at udøve ejerskabet, så det varetager forsikringstagernes interesser i øvrigt.

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Ejerskabet af TryghedsGruppens formue skal afklares således at både medlemmer af Nordea Liv & Pension og forsikringstagere i Tryg sikres råderet over deres andel af den samlede formue, og der skal sikres åbenhed og ro om løsningen.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabet skal sikre, at TryghedsGruppens formue forvaltes effektivt til fordel for medlemmerne, at en del af overskuddet kanaliseres tilbage til medlemmerne som bonus, og at en del fortsat anvendes til at sikre og udbygge TrygFondens værdifulde sociale og sundhedsmæssige indsats.

CV

Tidligere direktør i Pharmadanmark – foreningen for akademikere på lægemiddelområdet, før dette direktør i Hjerteforeningen (1995-2000), foreningen for de offentligt ansatte tandlæger og Finansministeriet. Uddannet sociolog og i dag bosiddende på Frederiksberg.

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.