Fakta

Rudersdal
Direktør, cand.polit., 61 år

Repræsentant siden 2015

Mine interesser er primært:

  • Kapitalforvaltning
  • Medlemskab
  • TrygFondens projekter

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

TryghedsGruppen skal fornyes og en del af overskuddet skal retur til medlemmerne.

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Større åbenhed og mere medlemsinddragelse.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At skabe tryghed for vore medlemmer og vore virksomheder.

Hvad er vigtigst for dig som medlem af valgbestyrelsen?

Vi skal have stemmeprocenten yderligere op.

CV

2010 - Dir. ejer CACommunications
2010 - 13 Medl. Best. NAVIAIR
2009   Kand. Europa-Parlamentet
2007 - Initiat. formand Erhvervsklubben i Nordsjælland
1990 - 07 Medlem Folketinget (V)
1986 - 91 EU-konsulent
1982 - 84 Medlem af konsistorium, KU
1981 - 82 Form. Moderate Studenter, Københavns Universitet
Født i Kbh 1959, cand.polit