Fakta

Gladsaxe
Direktør for Landbrugslotteriet, 66 år

Repræsentant siden 2010


Mine interesser er primært:

  • Ejerskabet af Tryg
  • Medlemskab
  • TryghedsGruppens strategi

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Stillede i 2009 op til repræsentantskabet for at varetage de menige forsikringstageres interesser og med ønske om at få indblik i og præge den uddelingspolitik, som TryghedsGruppen står for. Som medlem af repræsentantskabet har jeg oplevet behov for fornyelse og demokratisering af TryghedsGruppens repræsentantskab og bestyrelse. 

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Forsikringstagerne er TryghedsGruppen ejerkreds, og det må afspejle sig i såvel uddelinger som overskudsdeling. Formandsposten for Tryg A/S henholdsvis TryghedsGruppen bør ikke varetages af samme person. Forsikringstagernes ønsker om lave forsikringspræmier harmonerer ikke med aktionærernes ønske om højt udbytte. 

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Vi skal sikre ordentlighed i alle dele af TryghedsGruppens arbejde og åbenhed i alle forhold, hvor fortrolighedshensyn ikke forhindrer det. Aktuelt sørge for at repræsentanter med baggrund i Nordea Liv & Pension behandles fair, når vi skal finde en model for overskudsdeling.

CV

Uddannet jurist med startansættelse i Miljøministeriet og efterfølgende 22 år indenfor landbrugets organisationer omkring Axelborg. Fra 2012 ansat i Landbrugslotteriet. Gift på 33. år med Jacob med hvem jeg har to voksne børn, mormor til 2. Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.