Fakta

Bornholm
Direktør, 52 år

Repræsentant siden 2015, bestyrelsesmedlem siden 2018, bestyrelsesmedlem i Tryg siden 2019.

Mine interesser er primært:

  • Medlemskab
  • TrygFondens projekter
  • TryghedsGruppens strategi

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Fordi det er vigtigt, at repræsentantskabet er bredt sammensat så det repræsenterer medlemmerne bedst muligt. Jeg vil arbejde for yderligere åbenhed og fortsat styrkelse af de demokratiske processer. Tryghed er vigtigt for mig og min familie, så jeg er meget optaget af TrygFondens indsats

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

At arbejde for øget åbenhed i TryghedsGruppen og mere demokrati i beslutningsprocesserne.
At TryghedsGruppen via en bonusordning sikrer en tættere tilknytning til medlemmerne.
At fortsætte TrygFondens vigtige arbejde med at sikre øget sikkerhed, sundhed og trivsel i Danmark.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At træffe beslutninger, der tjener medlemmerne bedst muligt bl.a. gennem fornuftig kapitalforvaltning.  Beslutningerne skal træffes på et oplyst grundlag og via konstruktiv og åben debat i et bredt sammensat repræsentantskab.
At sikre at TrygFonden via sine donationer fortsat kan gøre en forskel i det danske samfund.

Hvad er vigtigst for dig som bestyrelsesmedlem i TryghedsGruppen?

At sikre at TryghedsGruppen fortsat kan være en god langsigtet ejer af Tryg og at styrke hele Tryg familien. Der skal være fokus på at udvikle det økonomiske grundlag gennem hensigtsmæssigt kapitalforvaltning.
Samtidig skal der skabes en endnu tættere kontakt til medlemmerne, så de oplever at de er en del af Tryg-familien. 
Ikke mindst skal TrygFonden støttes i sit vigtige arbejde med at fremme Sikkerhed, Sundhed og Trivsel i Danmark.

CV

Uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet.  Min mand og jeg ejer og driver eksportvirksomheden HASLE Refractories A/S på Bornholm.  Vi har to piger. Medlem af bestyrelsen i Danske Færger og Bornholmstrafikken.  Medlem af det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm.


Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.