Fakta

København
Sociolog, 32 år

Repræsentant siden 2015, bestyrelsesmedlem siden 2018, næstformand for bestyrelsen siden 2019

Mine interesser er primært:

  • TrygFondens projekter
  • TryghedsGruppens strategi
  • Kapitalforvaltning

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg kæmper for TrygFondens mange aktiviteter. Hvert år sikrer vi fælles tryghed via redningstårne på stranden og hjertestartere i hele landet. De penge, vi bruger på det, kommer hele det danske samfund til gode. Dem bruger vi klogest i fællesskab.

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

En tryg fremtid bygges bedst af sunde børn og unge. Derfor bør vi lytte til deres stemmer, når vi starter forskning og sociale projekter. Jeg er en af de få i repræsentantskabet under 40 år. Jeg har derfor en særlig opgave i at inddrage unges perspektiver.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Vi sikrer, at TryghedsGruppen driver Tryg, vores andre virksomheder og kapitalforvaltningen, så vi opfylder vores formål: At sikre trygheden for den danske befolkning. Vi lægger de principper og strategier, der gør, at bestyrelsen kan sikre, at hensynet til trygheden gennemsyrer hele vores virke.

CV

Grundlægger af konsulenthuset Analyse & Tal.

Har beskæftiget mig med unge og uddannelsespolitik i mange år, bl.a. som formand for Danske Studerendes Fællesråd og rådgiver i en række råd og fora for siddende uddannelses- og undervisningsministre. 

Forfatter til flere bøger om fattigdom, ulighed og sociologi.


Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.