Fakta

Lyngby-Taarbæk
Studerende, 26 år

Repræsentant siden 2015

Mine interesser er primært:

  • TryghedsGruppens strategi
  • TrygFondens projekter
  • Investeringer

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Flere generationer har bidraget til TryghedsGruppens midler, ikke kun nuværende medlemmer. Jeg vil bevare og styrke TryghedsGruppen, så fremtidige generationer fortsat kan sikre trygheden i samfundet via almennyttige projekter. Da det så ud til, at ikke alle kandidater var enige i dette, besluttede jeg at stille op.

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Det allervigtigste er, at vi passer godt på TryghedsGruppen og sikrer, at der også i fremtiden er et bæredygtigt grundlag for tryghedsskabende investeringer og nytænkende projekter. Derudover vil jeg gerne være med til at udvikle på indsatserne – er der mon områder, hvor vi overser noget eller kan tænke mere kreativt?

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Vi skal sikre, at TryghedsGruppen lever op til sit formål om at skabe tryghed for den danske befolkning. Det betyder også, at vi skal sørge for, at TryghedsGruppen driver sine forretninger på en bæredygtig måde, så TryghedsGruppen kan fortsætte sit virke i fremtiden. Vi er ansvarlige for de langsigtede strategier.

CV

Min baggrund er primært en masse forskelligt frivilligt arbejde. https://www.linkedin.com/in/monikaskadborg

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.