Fakta

Thisted
Afdelingschef Administration LandboThy, 61 år

Repræsentant siden 2009. Næstformand for det regionale råd i Region Norddanmark siden 2009. Valgbestyrelsesmedlem siden 2014.

Mine interesser er primært:

  • Ejerskabet af Tryg
  • TrygFondens projekter
  • TryghedsGruppens strategi

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg synes det er spændende, at jeg kan sætte mit præg på TryghedsGruppens strategi. Og være medbestemmende i TrygFonden ved uddeling af donationer i Region Nordjylland. 

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Det er vigtigt for mig, at arbejdet i TryghedsGruppen er åbent og demokratisk. Dejligt at TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg, og at vi derved fortsat kan have Tryg på danske hænder. At TrygFonden kan uddele 550 millioner kr. til tryghedsskabende aktiviteter er fantastisk, og jeg er stolt af at være en del af det. 

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Det er vigtigt, at arbejde positivt for den vedtagne strategi. Vigtigt med stort fremmøde af repræsentanter, når der indkaldes til møde. Fastlægge rammer for TrygFondens fokusområder. Forskelligheden og vidensdeling blandt medlemmerne er godt, og det er fantastisk at være en del af dette netværk.

Hvad er vigtigst for dig som medlem af valgbestyrelsen?

Vi skal have et demokratisk valg, hvor kandidaterne fortæller, hvad de vil arbejde for i TryghedsGruppen. Vi skal fortsat kunne skabe værdi og tryghed og foretage langsigtede investeringer. TrygFonden skal kunne fortsætte og bidrage med omkring 550 mio. kr. til almennyttigt arbejde samt forskellige forskningsprojekter.


CV

Gift med Peter, vi har Mads og Tina, som begge er godt på vej i uddannelsessystemet. Jeg har været i repræsentantskabet i 5 år. Ansat i LandboThy og interesseret i udvikling af lokalområdet. Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.