Fakta

Jammerbugt
Tidligere minister, 70 år

Repræsentant siden 2014

Mine interesser er primært:

  • Ejerskabet af Tryg
  • TrygFondens projekter
  • TryghedsGruppens strategi

Min hjemmeside

www.stavad.dk

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg er valgt af nordjyske forsikringstagere i Tryg A/S og Nordea Liv & Pension. Min vigtigste opgave i TryghedsGruppen er at varetage forsikringstagernes interesser. De har alt for lang tid været tilsidesat. Derfor stillede jeg op til valget. Jeg vil også bevare TrygFonden og gøre mit til, at vi støtter de rigtige projekter.

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Jeg skal varetage forsikringstagernes interesse. Jeg skal være med til at sikre, at de store værdier i TryghedsGruppen forvaltes til gavn for forsikringstagerne og samfundet. Jeg skal bidrage til at støtte de rigtige gennem TrygFonden. Og jeg vil arbejde for den maksimale åbenhed om TryghedsGruppens arbejde.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabets vigtigste rolle er at varetage vore ejeres legitime interesser. Det er dem, vi repræsenterer og er valgt af. Derfor skal vi også kunne stå til ansvar over for forsikringstagerne i Tryg A/S og i Nordea Liv & Pension. Derfor må vi også sikre åbenhed og gennemskuelighed i beslutningsprocesser og dispositioner.

CV

Bankuddannet. Merkonom i Finansiering. Afdelingsleder i en sparekasse og en bank 1973-80. Medlem af Folketinget 1980-2007. Næstformand i Socialdemokratiet 1995-2000. Skatteminister og erhvervsminister i Nyrup Regeringerne. Medlem af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune fra 2010. Diverse opgaver i kommunalt og Nordisk sammenhæng.



Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.