Fakta

Vesthimmerland
Landmand og vurderingssagkyndig, 49 år

Repræsentant siden 2003. Formand for det regionale råd i Region Nordjylland siden 2009. Næstformand for repræsentantskabet fra 2014 til 2015. Formand for repræsentantskabet siden 2015.

Mine interesser er primært:

  • Bonus
  • Ejerskabet af Tryg
  • TrygFondens projekter

Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Som formand for repræsentantskabet i TryghedsGruppen arbejder jeg for et åbent og aktivt medlemsdemokrati, hvor alle forsikringstagere kan komme til orde. Jeg vil gerne fastholde og evt. udbygge bonus til medlemmerne. Det skal komme medlemmerne til gode, når der er overskud. Via TrygFonden og dens uddelinger til sundhed, sikkerhed og trivsel vil jeg opsøge gode projekter i Nordjylland. Vores uddelinger gør en stor forskel specielt i forhold til de svageste grupper og børn og unge. TryghedsGruppen skal fortsat være et solidt økonomisk fundament under Tryg Forsikring, så selskabet bevares på danske hænder.

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Et aktivt repræsentantskab som er beslutsom og vælger strategien, bestyrelse og retningen for Tryg Forsikring. 
Medlemsdemokrati.
Medlemsbonus.
TrygFondens uddelinger.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At være aktive og konstruktive i forhold til strategi og medlemsinddragelse.

CV

Selvstændig landmand ved Aars i Himmerland. Ejer Højagergaard, Nygaard og Vestergaard med mælke-, kalvekød- og planteproduktion. 265 malkekøer, 1.400 slagtekalve og 850 ha markbrug. 10 medarbejdere.
Vurderingssagkyndig i DLR Kredit A/S.

Uddannelse:
Agrarøkonom, merkonom i ekstern regnskab, finansiering, organisation og ledelse. Landbrugets driftslederuddannelse. Ollerup Delingsfører Uddannelse.

Investor og bestyrelsesmedlem:
MC ImmobilenInvest GmbH.
Rebild Park ApS.
Agri Invest A/S.
Bigum Holding ApS.

Øvrige poster: 
Medlem af repræsentantskabet for Jutlander Bank A/S.
Kompetencer og erfaring inden for ledelse, strategi, produktion og økonomi i små og mellemstore virksomheder. Erfaring med medlemsbaseret virksomheder som Arla Foods, Danish Crown og DLG.
Aktiv i det frivillige foreningsarbejde som fodboldtræner og gymnastikinstruktør gennem en årrække. Dyrker ivrigt MTB og skiløb og prioritere familien meget højt.


Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.