Landsdækkende projekter

valg
Stem til valget i Region Hovedstaden

TrygFonden støtter hvert år hundredvis af projekter, der øger trygheden både lokalt, på tværs af regioner og i hele landet. I 2018 bruger TrygFonden 600 millioner kroner på tryghedsskabende aktiviteter. Alle de projekter, TrygFonden støtter, skal bidrage til at løse et eller flere af de problemer der er skitseret i TrygFondens 11 fokusområder. Projekterne bliver evalueret - og det er et krav, at ansøgerne fremlægger en plan for, hvordan resultater dokumenteres undervejs i projektet, samt hvordan projektet skal slutevalueres. Læs meget mere og se projekterne på TrygFondens hjemmeside

Du kan redde liv

To ud af tre danskere, der falder om med hjertestop uden for hospital, får nu hjælp fra vidner. Se her en film om, hvordan en alvorlig situation fra det virkelig liv blev håndteret på den rigtige måde

Nogle af de projekter, TrygFonden støtter

Bydelsmødre

Bydelsmødrene er et landsdækkende korps 

af stærke indvandrerkvinder, der hjælper 
andre indvandrerkvinder med at få fodfæste 
i det danske samfund.

Læs mere om bydelsmødre

Mind your own business

Gennem opbygning af egne mikrovirksomheder og mentorordninger hjælpes etniske minoritetsdrenge fra udsatte boligområder til at tro på sig selv og egne iværksætterdrømme. Drengene konkurrerer med hinanden i en landsdækkende konkurrence. TrygFonden støtter projektet.


Læs mere om MYOB

Mere sikkerhed, sundhed og trivsel