Gør din indflydelse gældende

Som forsikringstager i Tryg er du automatisk medlem af TryghedsGruppen. I dag er ca. én million danskere medlem af TryghedsGruppen. Dermed er vi et af de største medlemsbaserede selskaber i Danmark. Repræsentantskabet er vores øverste myndighed og har indflydelse på vores overordnede strategi, medlemsbonus og de midler, TrygFonden uddeler til tryghedsskabende projekter overalt i landet. Som medlem kan du sidde i være med til at bestemme, hvem der vælges ind i TryghedsGruppens repræsentantskab. Vi har valg i en af landets regioner hvert år, og vi sender breve direkte til de stemmeberettigede medlemmer og annoncerer i nationale medier. 

Et stærkt mandat

"Vores 70 repræsentanter har et stærkt mandat i ryggen - og det betyder at vi med vores repræsentantskab får nogle bæredygtige løsninger," siger underdirektør i TryghedsGruppen, Rie Odsbjerg Werner

Hvad kan du gøre?

TryghedsGruppen - kort fortalt

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden. Vi skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger. Lær mere om os - helt kort fortalt.

Læs om TG - kort fortalt

Valg i TryghedsGruppen 2016

I januar og februar 2016 var der valg til TryghedsGruppens repræsentantskab. Vi har samlet vores data om valget i en infografik.

Der var 12 kandidater til 10 pladser og flere end 130.000 medlemmer havde mulighed for at stemme. 

Læs faktaarket om valg i TryghedsGruppen

Lær os bedre at kende

Tryg-familien på sociale medier

Vi benytter cookies på dette web site. Vi gemmer ingen personlige data. Læs mere.
Accepter cookies