Investeringer for generationer

TryghedsGruppens formue er opbygget gennem generationer af danskere. Det er vores ansvar at forvalte formuen med respekt for de betroede midler. Vi investerer gennem kapitalforvaltning og har investeret i virksomheder for at få den bedst mulige forrentning på lang sigt, samtidig med at vi løber mindst mulig risiko for permanente tab. Alle vores investeringer sker ud fra vores sæt af etiske retningslinjer.

Vi har altid to primære mål for øje:
Vi skal fungere som kapitalberedskab over for Tryg og sikre, at Tryg drives effektivt og konkurrencedygtigt. Tryg skal fortsat bygge på de værdier, som har kendetegnet virksomheden siden begyndelsen for mere end 280 år siden.
Desuden skal vi sikre, at der kontinuerligt er midler, der via TrygFondens almennyttige aktiviteter, kan komme alle i Danmark til gode.

Vores investeringer