Vores
kapitalforvaltning

Vores kapitalforvaltning udgør 17 procent af vores formue, og ved udgangen af 2017 forvaltede vi 9 mia. kroner. Vi investerer for at få den bedst mulige forrentning på langt sigt, samtidig med at vi løber mindst mulig risiko for permanente tab. Vi sigter kontinuerligt efter en spredning af vores investeringer på forskellige aktivklasser.

Vi har både internt og eksternt forvaltede porteføljer. Vores eksterne forvaltere vælger vi ofte til mere komplekse investeringer, som kræver betydelige ressourcer til analyse og forvaltning.

Mere om vores kapitalforvaltning

Merafkast over benchmark

I perioden 2008 til 2017 har vores kapitalforvaltning i gennemsnit leveret 4,8 procent i afkast per år svarende til et samlet merafkast på 1.059 mio. kroner i forhold til benchmark.

Læs om vores afkast