Vores
kapitalforvaltning

Vores kapitalforvaltning udgør 18 procent af vores formue, og ved udgangen af 2018 forvaltede vi i alt ca. 10 mia. kroner. Vi investerer for at få den bedst mulige forrentning på langt sigt, samtidig med at vi løber mindst mulig risiko for permanente tab. Vi sigter kontinuerligt efter en spredning af vores investeringer på forskellige aktivklasser.

Vi har både internt og eksternt forvaltede porteføljer. Vores eksterne forvaltere vælger vi ofte til mere komplekse investeringer, som kræver betydelige ressourcer til analyse og forvaltning.

Mere om vores kapitalforvaltning

Merafkast over benchmark

De seneste fem år har vi forrentet vores formue med gennemsnitligt 9 % om året. I 2018 blev vores afkast 2,2 % på kapitalforvaltningen. Det er 4,4 % bedre end sammenligneligt benchmark.

Læs om vores afkast