Vi er en aktiv og engageret investor

Vi har investeret selektivt i virksomheder på tryghedsskabende markeder, der leverer ydelser og produkter, der matcher vores omdømme og værdier i Tryg-familien.
Udover at være hovedejer af Tryg, er vi medejer af Falck HealthcareFalck og SATS Group.
Vi engagerer os aktivt i virksomhedernes udvikling, hovedsageligt ved at søge indflydelse i bestyrelsen. Her arbejder vi for, at virksomhederne drives effektivt, konkurrencedygtigt, og at de som minimum giver et bedre afkast end den alternative placering i likvide aktiver, fonde og ejendomme.

Vi er hovedejer af Tryg

Ejerskabet af Tryg er en af vores væsentligste opgaver, da det er fundamentet for vores virke med at skabe værdi og tryghed for danskerne.

Læs mere om vores ejerskab af Tryg

Virksomheder, vi har investeret i

Sammen om at hjælpe

Falck består af mennesker, der hjælper mennesker. Det passer godt til vores værdisæt. Falck Healthcare blev i 2014 fusioneret med de to virksomheder Previa og Quick Care, som vi er tidligere ejere af. Sammenlægningen blev godkendt i juni 2014.

Læs mere om vores ejerskab af Falck

Hvad har vores virksomheder til fælles?

  • Større, veldrevne virksomheder
  • Danske eller skandinaviske virksomheder
  • Tryghedsskabende markeder
  • Medejer snarere end eneejer
  • Konkurrencedygtigt afkast
  • Aktivt og langsigtet ejerskab
  • Værdier og brands, der matcher
Læs mere om vores kriterier

Vores tidligere investeringer

Siden 2006 har vi investeret i virksomheder inden for forsikring, sundhed, motion, rehabilitering, arbejdsmiljø, ældrepleje og hjælpemidler. Nedenfor kan du se vores ejerskaber gennem tiden.

Se vores tidligere investeringer